SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
0
9
7
4
6
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Ba, 03/03/2015, 13:40

Báo cáo tháng 02

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và nhiệm vụ tháng 03 năm 2015

                                                                          

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02

và nhiệm vụ tháng 03 năm 2015

------------------

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Công tác tham mưu, tổng hợp:

- Phục vụ Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm Quốc phòng, an ninh” trên địa bàn tỉnh của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Tổ chức, phục vụ các cuộc họp đóng góp Dự án Luật trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

- Phục vụ Đoàn giám sát “Kết quả quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế từ khi Việt Nam là thành viên tổ chức thương mại thế giới (WTO)” trên địa bàn tỉnh của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.  

- Phục vụ Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Phó Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng tham dự các hoạt động tổng kết năm 2014 của các Sở, Ngành và Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng năm 2014; triển khai nhiệm vụ năm 2015.

- Đảm bảo phương tiện, kinh phí phục vụ Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thăm viếng, chúc Tết một số đơn vị và gia đình chính sách, cán bộ hưu trí.v.v… nhân dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015 và tham gia các Đoàn đi chúc Tết và họp mặt đồng hương tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ.v.v…

2. Về tiếp xúc cử tri và tiếp công dân:  

Tiếp nhận 12 đơn thư yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó: chuyển đến cơ quan thẩm quyền giải quyết 01đơn; hoàn trả lại đương sự, yêu cầu bổ sung hồ sơ 09 đơn, còn 02 đơn đang nghiên cứu trình lãnh đạo cho ý kiến.

3. Công tác Hành chính – Tổ chức – Quản tri, Công nghệ thông tin:

- Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân dự lễ đón bằng của UNESCO ghi danh quần thể danh thắng Tràng An là di sản văn hóa và thiên nhiên Thế Giới tổ chức tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

- Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, các Phó Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự Khóa tập huấn “Tăng cường vai trò của các cơ quan dân cử trong cải thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh tổ chức tại tỉnh Lâm đồng.

- Phục vụ Lãnh đạo Văn phòng tham dự Họp mặt cuối năm 2014 của Vụ Công tác phía Nam tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiếp nhận, xử lý 180 văn bản đến của Trung ương và địa phương. Phát hành 43 văn bản của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng.

- Tổ chức Tết cơ quan và đón tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015 của cán bộ, công chức và người lao động cơ quan an toàn, tiết kiệm.

   - Đăng, tải một số nội dung về hoạt động Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015 của Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng.

II. NHIỆM VỤ THÁNG 03:

Tháng 03, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Chuẩn bị, tổ chức, phục vụ giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Chuẩn bị và xây dựng Quyết định, Kế hoạch, Đề cương phục vụ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát “Về kết quả quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế từ khi Việt Nam là thành viên tổ chức thương mại thế giới (WTO) tại tỉnh Bạc Liêu.

- Chuẩn bị, tổ chức, phục vụ các cuộc họp đóng góp Dự án Luật trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

- Tham mưu, tổ chức, phục vụ triển khai Kế hoạch giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xây dựng Kế hoạch, Đề cương tổ chức khảo sát theo Kế hoạch đề ra.

- Tổ chức, phục vụ triển khai Kế hoạch khảo sát việc chấp hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao và phân bổ dự toán, phương án thanh lý nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015.  

- Chuẩn bị nội dung báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2014.

- Chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động của Hội đồng nhân dân.

- Tham dự Hội nghị giao ban tại tỉnh An Giang về trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân của các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.

- Phục vụ tiếp công dân định kỳ theo quy định; tham mưu, phục vụ Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát 03 trường hợp công dân khiếu nại về tranh chấp quyền sử dụng đất đai tại huyện Vĩnh Lợi.

- Thực hiện tốt công việc hành chính thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng.

Lãnh đạo Văn phòng, các Trưởng phòng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất./.

 

                                                                               KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
          
                                                                                   PHÓ VĂN PHÒNG

 

                                                                                            (Đã ký)

                                

                                                                                       Võ Thanh Hùng

 

 

 

 


Số lượt người xem: 586 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày