SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
0
0
0
3
2
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Tư, 26/08/2015, 14:55

Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Sáng ngày 26 tháng 8 năm 2015, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đến dự hội nghị có đồng chí Dương Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Thu, ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong BCĐ các cấp, đại diện lãnh đạo các Ban, ngành cấp tỉnh…

 

Hội nghị tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII)

Báo cáo đánh giá, trong những năm qua, việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhiều nơi đi vào nền nếp và phát huy có hiệu quả, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhận thức về vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong xã hội được nâng lên. Các cấp chính quyền tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai, dân chủ ngày càng rõ nét hơn trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ngày càng có chất lượng; qua đó, cử tri đã phát huy dân chủ để đóng góp ý kiến, kiến nghị, đề xuất với các cơ quan Nhà nước trong điều hành kinh tế - xã hội và xây dựng các văn bản pháp luật. Hệ thống pháp luật và các quy định liên quan đến thực hiện dân chủ được bổ sung, hoàn thiện hơn, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này vẫn còn những hạn chế:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chưa được quan tâm đúng mức, thiếu chiều sâu, chưa chuyển biến mạnh mẽ. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi hiệu quả thấp.

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở một số địa phương, đơn vị chưa làm tốt vai trò, chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra; chưa cụ thể hóa sát với tình hình của địa phương, đơn vị. Thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động còn hạn chế, thiếu tính năng động, thiếu sự phối hợp, ít sâu sát địa bàn.

Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở một số nơi còn mang tính hình thức; một số cơ quan chưa kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế, Quy định của cơ quan, đơn vị để đảm bảo tính dân chủ và phù hợp với quy định mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hội nghị đã đưa ra phương hướng: tăng cường triển khai, quán triệt sâu sắc các quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, tiếp tục mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao hiệu quả về thực hiện Quy chế dân chủ ở tất cả các loại hình cơ sở. Gắn phát huy dân chủ với phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp có hiệu quả việc khai thác tiềm năng, lợi thế, sức mạnh trong nhân dân; thúc đẩy sự nghiệp đổi mới và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ban biên tập

 

 


Số lượt người xem: 1673 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày