SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
1
3
6
1
0
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Hai, 31/08/2015, 14:05

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển con người Việt Nam

Một nội dung không kém phần quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa là xây dựng văn hóa mới phải đi đôi với xây dựng con người mới. Theo Người: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải có con người xã hội chủ nghĩa”.

Trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, nhân tố quyết định thắng lợi chính là con người. Con người thật sự là nguồn lực của mọi nguồn lực, khởi đầu của mọi sức mạnh, quyết định sự phát triển và phồn thịnh của mỗi quốc gia. Trong tác phẩm Đời sổng mới, Người chi rõ mối quan hệ then chốt này: “Nếu người này cũng xấu, người kia cũng xấu, thì thành làng xấu, nước hèn. Nếu mỗi người đều tốt, thì thành làng tốt, nước mạnh. Người là gốc của làng nước”.

Con người mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh phải là người vừa “hồng” vừa “chuyên", có cả “tài" và “đức", bởi người có tài mà không có đức là người vô dụng. Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. Người còn ví người có đức mà không có tài giống như ông bụt ngồi trong chùa, chẳng giúp được cho ai. “Đức" ở đây bao gồm những phẩm chất tốt đẹp của con người, tiêu biểu là các đức tính: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư... “Tài” hàm chứa những gì liên quan đến tư chất, năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ... Đạo đức và năng lực phải hòa quyện với nhau, giúp mỗi người thực hiện sứ mệnh cao cả của mình, đem lại hạnh phúc cho bản thân, gia đình, cộng đồng và dân tộc.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng con người, Hồ Chí Minh luôn đề cao việc xây dựng đạo đức, coi đức là nền tàng, là cái gốc của người cách mạng. Người cho rằng, đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, như cái gốc của cây, như ngọn nguồn của sông suối: “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Con người dù tài giỏi đến mấy mà kiêu ngạo, vị kỷ, không có tâm, đức thì không thể trở thành một nhân cách văn hóa, không thể phục vụ đất nước, phụng sự nhân dân. Người viết: “Tuy năng lực và công việc của mỗi người khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ; nhưng ai giữ được đạo đức đều là người cao thượng”.

Chính vì vậy, theo Người, sự nghiệp xây dựng con người phải bắt đầu từ những phẩm chất này, tạo ra những con người “tài, đức vẹn toàn” để xây dựng đất nước. Người luôn nhắc nhở, giáo dục phải toàn diện: Đức, trí, lao động, thể, mỹ. Những mặt ấy thống nhất với nhau, tạo điều kiện cho nhau, giúp cho con người phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần, hoàn thiện mình để đạt được hiệu quả công việc cao nhất, hoàn thành tốt nhất vai trò của một công dân.

Do đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người tập trung vào một nội dung hết sức quan trọng, đó là sự nghiệp “trồng người” hay quá trình làm cho mỗi người “thành người và làm người”. Người nói: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Thật ra, “trồng người” ở đây là cách diễn đạt rất dễ hiểu của Người về quá trình giáo dục, rèn luyện con người hay quá trình xây dựng con người của chúng ta hiện nay, mà ở đó “Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn/Phần nhiều do giáo dục mà nên”. Mục tiêu của quá trình giáo dục, đào tạo con người chính là: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân”.

Có thể nói, đây là những quan điểm rất khoa học và toàn diện cả về nội dung lẫn phương thức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển con người. Diễn giải ra, đó cũng chính là những yêu cầu cốt yếu đối với con người Việt Nam thời đại hiện nay: Phải có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học, kỹ thuật, pháp luật, đồng thời phải có đạo đức, nhân cách, sức khỏe, có năng lực làm chủ bản thân, làm chủ xã hội để có thể cống hiến tốt nhất cho đất nước và dân tộc./.

Ban biên tập

 


Số lượt người xem: 935 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày