SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
2
1
6
6
6
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Ba, 05/03/2019, 07:35

Phong cách Hồ Chí Minh thể hiện phẩm chất, trí tuệ, bản sắc, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

Trong suốt thời gian bôn ba đi tìm đường cứu nước và thời gian lãnh đạo cách mạng Việt Nam làm nên Cách mạng Tháng 8 năm 1945; từ khi thành lập Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 giải phóng Miền Bắc và tiến hành đầu tranh chống đế quốc Mỹ để giải phóng Miền Nam; cho đến khi viết những dòng trang Di chúc cuối cùng, Người luôn thể hiện phong cách lãnh đạo gắn liền với nhân cách trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng, vì nước, vì dân. Phong cách của Người thể hiện phẩm chất, trí tuệ, đậm bản sắc truyền thống của dân tộc Việt Nam, vừa hiện đại hòa đồng với những giá trị nhân văn quốc tế. Phong cách ấy được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, bao gồm một số nội dung chính là: phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt.

 Về phong cách tư duy

 Một là, phong cách tư duy khoa học, cách mạng và hiện đại. Người không tiếp thu một cách thụ động, không dừng lại ở sự vật, hiện tượng bề ngoài, mà phải đi sâu phân tích, so sánh, chắt lọc, lựa chọn, tổng hợp, rút ra những phán đoán, đi tới những kết luận mới, đề ra những luận điểm mới, kế thừa, vừa phát triển sáng tạo để tiếp tục vượt lên phía trước. Nhờ đó, Người đã thích ứng hòa nhịp sống và sự phát triển của thời đại, hình thành được tư duy đúng đắn, khoa học và cách mạng, để có thể lựa chọn đúng đường đi cho dân tộc và dự kiến được những bước phát triển mới của lịch sử.

 Hai là, phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo. Đó là phong cách tư duy không giáo điều, rập khuôn, không vay mượn nguyên xi của người khác, hết sức tránh lối cũ, đường mòn, tự mình tìm tòi, suy nghĩ, suy xét khách quan, toàn diện bản chất của sự vật, hiện tượng để tìm ra chân lý, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn.

 Ba là, phong cách tư duy có lý có tình. Thể hiện rõ nhất của phong cách tư duy này ở Hồ Chí Minh là luôn biết xuất phát từ cái chung, từ những chân lý phổ biến, những “lẽ phải không ai chối cãi được”, từ đó đàm phán, thuyết phục đối phương đi tới sự đồng thuận, nhất trí cao.

 Về phong cách làm việc

 Trong tác phẩm lối “Sửa đổi lối làm việc”, Hồ Chí Minh phê phán nặng lề lối làm việc đủng đỉnh, chậm chạp, tự do, tùy tiện, đại khái, sự vụ, theo đường mòn, lười suy nghĩ, ngại đổi mới, thích phô trương, hoành tráng về hình thức,… Người rất quan tâm xây dựng phong cách công tác: lấy chất lượng công việc, lợi ích và hiệu quả thiết thực từ việc làm vì nhiệm vụ chung của tập thể, của quốc gia, dân tộc làm chuẩn mực cao nhất để đánh giá tác phong cán bộ, công chức,… Phong cách làm việc Hồ Chí Minh thể hiện trong những điểm chính sau:

 Một là, phong cách làm việc khoa học. Hồ Chí Minh yêu cầu làm việc gì cũng phải điều tra, nghiên cứu, thu thập thông tin, số liệu, để nắm chắc thực chất tình hình, “Đảng có hiểu rõ tình hình, thì đặt chính sách mới đúng”.

 Hai là, phong cách làm việc có kế hoạch. Hồ Chí Minh đòi hỏi làm việc gì cũng phải có chương trình, kế hoạch, từ lớn đến nhỏ, từ dài hạn, trung hạn đến ngắn hạn, từ tháng, tuần đến ngày, giờ nào việc nấy. Người dạy, trong việc đặt kế hoạch “không nên tham lam, phải thiết thực, vừa sức, từ thấp đến cao”, “chớ làm kế hoạch đẹp mắt, to tát, kể hàng triệu, nhưng không thực hiện được”.

 Ba là, phong cách làm việc đúng giờ. Hồ Chí Minh quý thời gian của mình bao nhiêu thì cũng quý thời gian của người khác bấy nhiêu. Người luôn coi thời gian là vàng, ngọc. Trong tất cả các cuộc họp, hội nghị, Người thường không để ai phải đợi mình, chủ động đến trước nếu có thể.

 Bốn là, phong cách đổi mới, sáng tạo, không chấp nhận lối cũ, đường mòn không còn tác dụng. Nhưng cũng phải thông thoáng, biết nhìn nhận, không cố chấp, bảo thủ. Người nói: “Tư tưởng bảo thủ như là sợi dây cột chân, cột tay người ta… Muốn tiến bộ thì phải có tinh thần mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm”. 

 Về phong cách lãnh đạo

 Một là, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Phong cách dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh được biểu hiện từ việc lớn cho đến việc nhỏ. Từ soạn thảo Bản “Tuyên ngôn độc lập” vô cùng quan trọng có ý nghĩa đến chủ quyền quốc gia, dân tộc; đến viết một bài báo về những việc bình thường trong quản lý, điều hành,…Người đều tham khảo ý kiến của Bộ Chính trị, hay những người xung quanh. Mọi vấn đề kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật,… Người đều dựa vào đội ngũ trí thức, chuyên gia trong bộ máy của Đảng và Nhà nước, yêu cầu chuẩn bị kỹ, trao đổi rộng, sao cho mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước phải được cân nhắc, lựa chọn thận trọng, để sau khi ban hành, ít phải thay đổi, bổ sung.

 Hai là, đi đúng tâm tư, nguyện vọng, lợi ích chung của cộng đồng, của quần chúng nhân dân… Người luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải chú ý “lắng nghe ý kiến của đảng viên, của nhân dân, kể cả của những người “không quan trọng”. Người yêu cầu và luôn thực hiện tôn trọng nguyên tắc dân chủ, từ dân chủ trong Đảng đến dân chủ trong các cơ quan đại biểu của dân. Người năng đi xuống cơ sở, để lắng nghe ý kiến của cấp dưới và của quần chúng, chứ không phải để huấn thị cấp dưới. Những cuộc “vi hành” thị sát của Người rất thiết thực, hiệu quả; không theo kiểu “cưỡi ngựa xem voi”.

 Ba là, phải tổ chức việc kiểm tra, kiểm soát cho tốt. Theo Hồ Chí Minh, sau khi nghị quyết đã được ban hành, phải tổ chức tốt để nghị quyết đi vào cuộc sống; điều đó gắn liền với công việc kiểm tra, kiểm soát. Muốn tốt, “phải đi tận nơi, xem tận chỗ”. Sở dĩ sự thật còn bị bưng bít vì sự kiểm tra, kiểm soát của các ngành, các cấp, không nghiêm túc, chưa chặt chẽ, còn quan liêu,…

Bốn là, về phong cách nêu gương, Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo. Nói đi đôi với làm là một nội dung đạo đức truyền thống của dân tộc. Kế thừa truyền thống đạo đức của dân tộc, Hồ Chí Minh đã nêu thành một nội dung của tư cách người cách mạng. Nói đi đôi với làm đối lập với nói mà không làm của những người hứa suông, hoặc “nói một đàng làm một nẻo” của những kẻ cơ hội.

 Về phong cách diễn đạt

 Một là, cách nói, cách viết giản dị, cụ thể, thiết thực. Mục đích của nói và viết Hồ Chí Minh cốt làm cho lý luận trở nên gần gũi, dễ hiểu với tất cả mọi người. Với quan điểm cách mạng là sự nghiệp của hàng chục triệu người lao động, làm sao để họ hiểu được, dám vùng lên đấu tranh giải phóng,... Hồ Chí Minh hay dùng cách nói, cách viết giản dị, cụ thể, thiết thực.

 Hai là, diễn đạt ngắn gọn, cô đọng, hàm súc, trong sáng và sinh động, có lượng thông tin caoNhiều câu đúc kết lại như châm ngôn: “Nước lấy dân làm gốc”, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô nệ”, “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây; Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”,.. Chính vì vậy, những tư tưởng lớn của Người trở nên dễ thuộc, dễ nhớ, nhanh chóng đi vào quần chúng.

 Ba là, diễn đạt phải sinh động, gần gũi với cách nghĩ của quần chúng, gắn với những hình ảnh, ví von, so sánh cụ thểKhi nói, khi viết Bác Hồ thường kết hợp với kể chuyện, đan xen những câu thơ, câu ca dao có vần điệu, làm cho bài nói hay bài viết trở nên sinh động, gần gũi với lối cảm, lối nghĩ của quần chúng.

 Bốn là, phong cách diễn đạt luôn luôn biến hóa, nhất quán mà đa dạng. Trên cơ sở thống nhất về mục đích nói và viết, phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh thể hiện rất phong phú, phù hợp với nội dung được trình bày. Đó là sự đanh thép với những số liệu rõ ràng khi tố cáo; sự sôi nổi trong tranh luận; thiết tha trong kêu gọi; ân cần trong giảng giải; sáng sủa trong thuyết phục,…

 Về phong cách ứng xử

 Một là, khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp.Trong các cuộc tiếp xúc, Người thường khiêm tốn, không bao giờ đặt mình cao hơn người khác, mà trái lại, luôn hòa nhã, quan tâm chu đáo đến những người chung quanh.

 Hai là, chân tình, nồng hậu, tự nhiên. Khi gặp gỡ mọi người, với những cử chỉ thân mật, lời hỏi thăm chân tình, hay một câu nói đùa, Người đã tạo ra một bầu không khí thân mật, thoải mái, thân thiết như trong một gia đình. Sự ân cần, nồng hậu, xóa bỏ mọi nghi thức, đi thẳng đến trái tim con người bằng tình cảm chân thực, tự nhiên, đó là nét nổi bật trong phong cách ứng xử của những nhà văn hóa lớn của mọi thời đại.

 Ba là, linh hoạt, chủ động, biến hóa. Ứng xử văn hóa Hồ Chí Minh đạt tới sự kết hợp hài hòa giữa tình cảm nồng hậu với lý trí sáng suốt, linh hoạt, uyển chuyển, sẵn sàng vì cái lớn mà châm chước cái nhỏ.

 Bốn là, vui vẻ, hòa nhã, xóa nhòa mọi khoảng cách. Trong văn hóa giao tiếp, ứng xử với mọi người, Hồ Chí Minh, luôn xuất hiện với thái độ vui vẻ cùng với sự hóm hỉnh, năng khiếu hài hước, đã xóa đi mọi khoảng cách, những nghi thức trịnh trọng không cần thiết, tạo không khí chan hòa, gần gũi giữa lãnh tụ với quần chúng, giữa những người bạn... Điều đó lý giải vì sao, mỗi khi Bác Hồ xuất hiện ở đâu là ở đó rộn lên niềm vui và tiếng cười hồ hởi không dứt.

 Về phong cách sinh hoạt

 Một là, phong cách sống cần kiệm, liêm chính. Cả trong lời nói và việc làm Hồ Chí Minh luôn luôn tự mình thực hiện cần kiệm, liêm chính. Sinh ra tại một vùng quê nghèo, một đất nước nghèo, ra đi làm cách mạng trong tư cách một người lao động, phải tự thân vận động để sống và hoạt động, Hồ Chí Minh đã sớm hình thành cho mình một lối sống, một cách sống không thể khác, đó là rất mực cần cù, giản dị, tiết kiệm.

 Hai là, phong cách sống hài hòa, nhuần nhuyễn giữa văn hóa Đông - Tây, nhưng luôn giữ vững, yêu quý và tự hào về văn hóa Việt Nam.

 Ba là, tôn trọng quy luật tự nhiên, gắn bó với thiên nhiên. Những người được sống bên Bác đều cho biết: chưa bao giờ thấy Bác phàn nàn về thời tiết, mưa không bực, nắng không than, dung mạo lúc nào cũng vui vẻ, trán không nhăn, mày không nhíu, mát mẻ như mùa thu, ấm áp như mùa xuân, cứ thuận theo tự nhiên mà sống.

Để có được phong cách phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tốt, được nhân dân tin cậy, mang lại hiệu quả thiết thực rõ ràng người cán bộ, đảng viên phải có tư tưởng và phẩm chất đạo đức tốt, đó là đạo đức cách mạng. Đó như là điều kiện cần và đủ. Trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay vẫn còn không ít người còn hạn chế trình độ, năng lực, chưa chú ý đến phong cách lãnh đạo,… Bởi vậy họ đã gây ra những hệ lụy xấu cho Đảng, cho đất nước, cho dân; học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ rất quan trọng, cần thiết, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Ban biên tập

 


Số lượt người xem: 498 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày