SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
8
0
0
2
2
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Ba, 25/06/2013, 10:35

Lịch làm việc

Từ 24/6/2013 đến 29/6/2013

LỊCH LÀM VIỆC
Của Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách Võ Thị Hồng Thoại
(Từ ngày 24/6 đến ngày 29/6/2013)

Thứ 2

(24/6)

- Làm việc tại cơ quan nghiên cứu xử lý công việc của Đoàn ĐBQH;

- Làm việc với lãnh đạo Văn phòng chuẩn bị TXCT sau kỳ họp.

Thứ 3

(25/6)

Làm việc tại cơ quan giải quyết công việc chuẩn bị tiếp và làm việc với Ủy ban Tư pháp.

Thứ 4

(26/6)

- Hoàn thành các văn bản gửi Bộ Xây dựng, Kế hoạch - Đầu tư và Ủy ban Đối ngoại về việc hỗ trợ đề nghị của tỉnh về vốn xây dựng nhà ở xã hội, đầu tư các dự án giao thông, hợp tác đầu tư;

- Chuẩn bị nội dung TXCT sau kỳ họp thứ 5.

Thứ 5

(27/6)

- TXCT tại xã Phong Thạnh Đông A, huyện giá Rai;

- TXCT tại thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai.

Thứ 6

(28/6)

- TXCT tại xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân;

- TXCT tại xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân.

Thứ 7

(29/6)

- TXCT tại phường 1, thành phố Bạc Liêu.

LỊCH LÀM VIỆC
Của Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

(Từ ngày 24/6 đến ngày 28/6/2013)

Thứ (ngày)

Lê Thanh Hùng
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Lê Hồng Thu
Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

Thứ 2

(24/6)

- Hội ý Thường trực, các Ban và Văn phòng

- 14 giờ làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Hội ý Thường trực, các Ban và Văn phòng

- 14 giờ làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ 3

(25/6)

- 8 giờ làm việc với Sở Y tế

- 14 giờ làm việc vớ Sở Giao thông Vận tải

- 8 giờ làm việc với Sở Y tế

- 14 giờ làm việc vớ Sở Giao thông Vận tải

Thứ 4

(26/6)

Làm việc huyện Đông Hải

- 06 giờ dự mittinh Ngày Quốc tế và toàn dân phòng chống ma túy

- Dự họp thẩm tra Ban KT và NS

Thứ 5

(27/6)

Làm việc thành phố Bạc Liêu

- Làm việc thành phố Bạc Liêu

- Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7

Thứ 6

(28/6)

Làm việc cơ quan

Dự họp thẩm tra Ban KT - NS

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC
Của các Phó Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân tỉnh

(Từ ngày 24/6 đến ngày 28/6/2013)

Thứ (ngày)

Nguyễn Văn Ngôn
Phó Ban VH - XH của HĐND

Bùi Thanh Nguyên
Phó Ban Pháp chế của HĐND

Phạm Trung Hiếu
Phó Ban KT và NS của HĐND

Thứ 2

(24/6)

- Hội ý Thường trực, các Ban và Văn phòng

- 14 giờ làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Hội ý Thường trực, các Ban và Văn phòng

- 14 giờ làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Hội ý Thường trực, các Ban và Văn phòng

- Khảo sát việc chuẩn bị các dự thảo NQ của HĐND tỉnh trình kỳ họp thứ 7

Thứ 3

(25/6)

- 8 giờ làm việc với Sở Y tế

- 14 giờ làm việc vớ Sở Giao thông Vận tải

- 8 giờ làm việc với Sở Y tế

- 14 giờ làm việc vớ Sở Giao thông Vận tải

- 8 giờ làm việc với Sở Y tế

- 14 giờ làm việc vớ Sở Giao thông Vận tải

Thứ 4

(26/6)

Dự họp thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách

Dự họp thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách

Thẩm tra dự thảo NQ trình kỳ họp thứ 7

Thứ 5

(27/6)

Dự họp thẩm tra của Ban VH - XH

Dự họp thẩm tra của Ban VH - XH

Làm việc với thành phố Bạc Liêu

Thứ 6

(28/6)

Làm việc cơ quan

Nghỉ phép

Thẩm tra dự thảo NQ trình kỳ họp thứ 7

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC
Của Chánh Văn phòng và các Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

(Từ ngày 24/6 đến ngày 28/6/2013)

Thứ (ngày)

Nguyễn Đáng,

Chánh Văn phòng

Võ Thanh Hùng,

Phó Văn phòng

Trương Thanh Nhã,

Phó Văn phòng

Phạm Thành Hiệp,

Phó Văn phòng

Thứ 2

(24/6)

Nghỉ phép

- Hội ý Thường trực

- Làm việc cơ quan

- Hội ý Thường trực

- Đi học

- Hội  ý Thường trực

- Hội ý lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh

Thứ 3

(25/6)

- nt -

Làm việc cơ quan

- nt -

- Làm việc cơ quan

- Làm việc với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Thứ 4

(26/6)

- nt -

- nt -

- nt -

- TXCT tại xã An Phúc, huyện Đông Hải

- TXCT tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải

Thứ 5

(27/6)

- nt -

- nt -

- nt -

- TXCT tại xã Phước Long, huyện Phước Long

- TXCT tại xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long

Thứ 6

(28/6)

- nt -

- Làm việc cơ quan

- Học tư tưởng Hồ Chí Minh.

- nt -

- TXCT tại phường 7, thành phố Bạc Liêu

- Học tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 1177 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày