SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
8
0
0
5
8
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Ba, 02/07/2013, 14:50

Lịch làm việc

Từ 01/7/2013 đến 05/7/2013

LỊCH LÀM VIỆC
Của Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách Võ Thị Hồng Thoại
(Từ ngày 01/7 đến ngày 05/7/2013)

Thứ 2

(01/7)

Hội nghị Thành phố

Thứ 3

(02/7)

- Làm việc với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

- Làm việc với Tỉnh ủy về giải quyết Khiếu nại - Tố cáo

Thứ 4

(03/7)

- Dự Hội nghị khuyết học

- 14 giờ họp Chi bộ

Thứ 5

(04/7)

Làm việc cơ quan

Thứ 6

(05/7)

- nt -

 

 

LỊCH LÀM VIỆC
Của Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Từ ngày 01/7 đến ngày 05/7/2013)

Thứ (ngày)

Lê Thanh Hùng
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Lê Hồng Thu
Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

Thứ 2

(01/7)

- Dự diễn tập ở huyện Hồng Dân

- Hội ý Thường trực

- Làm việc cơ quan

- Hội ý Thường trực

Thứ 3

(02/7)

Làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp

Nghiên cứu tài liệu chuẩn bị kỳ họp thứ bảy

Thứ 4

(03/7)

- Nghiên cứu tài liệu chuẩn bị kỳ họp thứ bảy

- 14 giờ họp Chi bộ

- Nghiên cứu tài liệu chuẩn bị kỳ họp thứ bảy

- 14 giờ họp Chi bộ

Thứ 5

(04/7)

Nghiên cứu tài liệu chuẩn bị kỳ họp thứ bảy

Nghiên cứu tài liệu chuẩn bị kỳ họp thứ bảy

Thứ 6

(05/7)

- nt -

- nt -

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC
Của các Phó Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân tỉnh

Từ ngày 01/7 đến ngày 05/7/2013)

Thứ (ngày)

Nguyễn Văn Ngôn
Phó Ban VH - XH của HĐND

Bùi Thanh Nguyên
Phó Ban Pháp chế của HĐND

Phạm Trung Hiếu
Phó Ban KT và NS của HĐND

Thứ 2

(01/7)

Dự Hội nghị tại TP. Hồ Chí Minh

- Làm việc cơ quan

- Hội ý Thường trực

Dự Hội nghị tại TP. Hồ Chí Minh

Thứ 3

(02/7)

- nt -

Họp thẩm tra

Dự họp thẩm tra dự thảo NQ trình kỳ họp thứ bảy của Ban Pháp chế

Thứ 4

(03/7)

- Làm việc cơ quan

- 14 giờ họp Chi bộ

- Làm việc cơ quan

- 14 giờ họp Chi bộ

- Dự thảo Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ trình kỳ họp thứ bảy

- 14 giờ họp Chi bộ

Thứ 5

(04/7)

Họp thẩm tra

- nt -

Dự thảo Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ trình kỳ họp thứ bảy

Thứ 6

(05/7)

- nt -

Nghỉ phép

- nt -

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC
Của Chánh Văn phòng và các Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Từ ngày 01/7 đến ngày 05/7/2013)

Thứ (ngày)

Nguyễn Đáng,

Chánh Văn phòng

Võ Thanh Hùng,

Phó Văn phòng

Trương Thanh Nhã,

Phó Văn phòng

Phạm Thành Hiệp,

Phó Văn phòng

Thứ 2

(01/7)

Nghỉ phép

- Làm việc cơ quan

- Hội ý Thường trực

Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Đón ĐGS của UBTP

Thứ 3

(02/7)

- nt -

- nt -

- nt -

Làm việc với ĐGS của UBTP

Thứ 4

(03/7)

- nt -

- Làm việc cơ quan

- 14 giờ họp Chi bộ

- Làm việc cơ quan

- 14 giờ họp Chi bộ

Nghỉ phép

Thứ 5

(04/7)

- nt -

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Thứ 6

(05/7)

- Làm việc cơ quan

- 14 giờ hội ý LĐVP với các Trưởng, Phó các Phòng

 

- Làm việc cơ quan

- 14 giờ hội ý LĐVP với các Trưởng, Phó các Phòng

 

- Làm việc cơ quan

- 14 giờ hội ý LĐVP với các Trưởng, Phó các Phòng

 

- Làm việc cơ quan

- 14 giờ hội ý LĐVP với các Trưởng, Phó các Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 1020 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày