SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
9
7
7
7
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Hai, 08/07/2013, 17:15

Lịch làm việc

Từ 08/7/2013 đến 12/7/2013

LỊCH LÀM VIỆC
Của Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách Võ Thị Hồng Thoại
(Từ ngày 08/7 đến ngày 12/7/2013)

Thứ 2

(08/7)

- Hội ý đầu tuần với lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và  HĐND tỉnh và lãnh đạo Phòng Công tác ĐBQH;

- Đi thành phố Hồ Chí Minh dự họp tại Ninh Thuận.

Thứ 3

(09/7)

Đi Ninh Thuận dự họp về Đại biểu dân cử tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

Thứ 4

(10/7)

- nt -

Thứ 5

(11/7)

Họp Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội tại Bình Thuận về Dự án Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi).

Thứ 6

(12/7)

- nt -

 

 

LỊCH LÀM VIỆC
Của Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

(Từ ngày 08/7 đến ngày 12/7/2013)

Thứ (ngày)

Lê Thanh Hùng
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Lê Hồng Thu
Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

Thứ 2

(08/7)

- Hội ý cơ quan

- Làm việc cơ quan

- 08 giờ dự Hội nghị trực tuyến

- Dự họp thẩm tra Ban Pháp chế

Thứ 3

(09/7)

- Làm việc cơ quan

- 18 giờ 30 phút họp Đảng Đoàn HĐND tỉnh

- Làm việc cơ quan

- 18 giờ 30 phút họp Đảng Đoàn HĐND tỉnh

Thứ 4

(10/7)

Kiểm tra nội dung kỳ họp

Kiểm tra chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa VIII

Thứ 5

(11/7)

- nt -

- nt -

Thứ 6

(12/7)

- nt -

- nt -

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC
Của các Phó Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân tỉnh

(Từ ngày 08/7 đến ngày 12/7/2013)

Thứ (ngày)

Nguyễn Văn Ngôn
Phó Ban VH - XH của HĐND

Bùi Thanh Nguyên
Phó Ban Pháp chế của HĐND

Phạm Trung Hiếu
Phó Ban KT và NS của HĐND

Thứ 2

(08/7)

- Hội ý Thường trực, các Ban và VP

- Làm việc cơ quan

- Hội ý Thường trực, các Ban và VP

- Làm việc cơ quan

- Hội ý Thường trực, các Ban và VP

- Làm việc cơ quan

Thứ 3

(09/7)

- Làm việc cơ quan

- 18 giờ 30 phút họp Đảng Đoàn

Đi dự Hội nghị tại tỉnh Ninh Thuận

- Làm việc cơ quan

- 18 giờ 30 phút họp Đảng Đoàn

Thứ 4

(10/7)

Làm việc cơ quan

- nt -

Làm việc cơ quan

Thứ 5

(11/7)

- nt -

- nt -

- nt -

Thứ 6

(12/7)

- Làm việc cơ quan

- 14 giờ sinh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh

- nt -

- Làm việc cơ quan

- 14 giờ sinh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC
Của Chánh Văn phòng và các Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

(Từ ngày 08/7 đến ngày 12/7/2013)

Thứ (ngày)

Nguyễn Đáng,

Chánh Văn phòng

Võ Thanh Hùng,

Phó Văn phòng

Trương Thanh Nhã,

Phó Văn phòng

Phạm Thành Hiệp,

Phó Văn phòng

Thứ 2

(08/7)

- 08 giờ hội ý đầu tuần

- Giải quyết công việc cơ quan

- 08 giờ hội ý đầu tuần

- Làm việc cơ quan

- 08 giờ hội ý đầu tuần

- Làm việc cơ quan

- Hội ý với lãnh đạo Đoàn ĐBQH

- Xem lại báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri

Thứ 3

(09/7)

Chuẩn bị nội dung kỳ họp

Làm việc cơ quan

Đi dự Hội nghị tại tỉnh Ninh Thuận

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

(10/7)

- nt -

- nt -

- nt -

- nt -

Thứ 5

(11/7)

- nt -

- nt -

- nt -

Cơ động

Thứ 6

(12/7)

- 08 giờ tổ chức họp báo về kỳ họp

- 14 giờ sinh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh; sau đó họp báo VP

- Làm việc cơ quan

- 14 giờ sinh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh; sau đó họp báo VP

- nt -

- Làm việc tại cơ quan

- 14 giờ sinh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh; sau đó họp báo VP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 1103 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày