SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
9
8
1
7
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Ba, 09/07/2013, 13:45

Học tập và làm tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải thể hiện bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực

Để việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt hiệu quả thiết thực, mỗi cán bộ, Đảng viên cần thực hiện tốt các nội dung chủ yếu sau:

Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định, quy tắc ứng xử của cơ quan và nơi cư trú. Nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống “chủ nghĩa cá nhân”, “chủ nghĩa cơ hội thực dụng”; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, quan liêu, cửa quyền, tiêu cực.

Nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng yêu nước, yêu nghề nghiệp, yêu Chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, nhận thức đúng đắn và kiên định thực hiện mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội, ra sức phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Hết lòng, hết sức phấn đấu phụng sự cho lợi ích chung của Đảng, của Tổ quốc và của dân tộc; tăng cường sự đồng thuận xã hội; phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. Luôn luôn có tinh thần học hỏi, nghiên cứu lý luận thực tiễn, đề xuất và vận dụng sáng tạo trong công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nâng cao ý thức và tính tự giác của mỗi người, chủ động trong học tập, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở mỗi cá nhân. Vận động, tổ chức để quần chúng nhân dân tham gia thực hiện việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Gắn chặt việc học tập với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thể hiện qua những hành động cụ thể, thiết thực; nói đi đôi với làm; gần gũi với dân, gần dân, sát dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân; gương mẫu rèn luyện đạo đức, tác phong chuẩn mực.

Có ý thức xây dựng, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đơn vị, thực hiện nghiêm túc chế độ phê bình và tự phê bình. Thương yêu, đoàn kết, hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp. Quan tâm, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, sai trái, lệch lạc, bảo thủ, trì trệ, gây mất đoàn kết nội bộ. Chống chia rẽ, bè phái, cục bộ địa phương, chủ nghĩa cá nhân hẹp hòi. Chống bệnh quan liêu, hình thức, không dám nói thẳng, nói thật; phát huy tinh thần đấu tranh, phê bình và tự phê bình để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Phát huy tinh thần độc lập tự chủ, tự cường; chống các âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc.

Mỗi người chúng ta cần tiếp tục học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ ứng xử với nhân dân, với đồng chí, đồng nghiệp,... Xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của cơ quan, đơn vị trong giai đoạn mới hiện nay. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên; lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng hàng năm. Tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ bằng nhiều hình thức phong phú và sinh động.

Ðể việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác đạt hiệu quả cao, bản thân mỗi chúng ta phải tự mình phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất, đạo đức cách mạng như Bác đã dạy: sống phải gương mẫu, không ngừng học tập nâng cao kiến thức mới, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ra sức giáo dục con cháu, người thân trong gia đình và vận động nhân dân sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật, mạnh dạn đấu tranh chống tiêu cực, lãng phí; tích cực tham gia đóng góp công sức xây dựng xã hội, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; tiến tới xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và tiến bộ./.

Ban biên tập


Số lượt người xem: 1457 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày