SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
9
9
0
8
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Ba, 30/07/2013, 17:10

Lịch làm việc

Từ 29/7/2013 đến 02/8/2013

LỊCH LÀM VIỆC
Của Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách Võ Thị Hồng Thoại
(Từ ngày 29/7 đến ngày 02/8/2013)

Thứ 2

(29/7)

- Làm việc tại cơ quan, kiểm tra chuẩn bị giám sát Bảo hiểm y tế.

- Dự lễ mổ mắt và tặng quà Người cao tuổi tại Bệnh viện Bạc Liêu.

Thứ 3

(30/7)

  Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khóa XI).

Thứ 4

(31/7)

- Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khóa XI).

- 15 giờ Họp Đoàn giám sát Bảo hiểm y tế.

Thứ 5

(01/8)

- Giám sát thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm y tế tại huyện Hòa Bình.

- Giám sát thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm y tế tại huyện Giá Rai.

Thứ 6

(02/8)

- Giám sát thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Giám sát thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

 

 

LỊCH LÀM VIỆC
Của Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

(Từ ngày 29/7 đến ngày 02/8/2013)

Thứ (ngày)

Lê Thanh Hùng
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Lê Hồng Thu
Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

Thứ 2

(29/7)

- Hội ý cơ quan

- 14 giờ Dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03 và Chỉ thị 07

- Hội ý cơ quan

- 14 giờ Dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03 và Chỉ thị 07

Thứ 3

(30/7)

Dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI)

Dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI)

Thứ 4

(31/7)

- nt -

- nt -

Thứ 5

(01/8)

Làm việc cơ quan

Tham dự Hội nghị tại Cần Thơ

Thứ 6

(02/8)

Tiếp xúc cử tri

- nt -

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC
Của các Phó Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân tỉnh

(Từ ngày 29/7 đến ngày 02/8/2013)

Thứ (ngày)

Nguyễn Văn Ngôn
Phó Ban VH - XH của HĐND

Bùi Thanh Nguyên
Phó Ban Pháp chế của HĐND

Phạm Trung Hiếu
Phó Ban KT và NS của HĐND

Thứ 2

(29/7)

- Hội ý Thường trực, các Ban và VP

- 14 giờ dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03 và Chỉ thị 07

- Hội ý Thường trực, các Ban và VP

- 14 giờ dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03 và Chỉ thị 07

- Hội ý Thường trực, các Ban và VP

- 14 giờ dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03 và Chỉ thị 07

Thứ 3

(30/7)

Dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI)

Dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI)

Dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI)

Thứ 4

(31/7)

- nt -

- nt -

- nt -

Thứ 5

(01/8)

- Giám sát huyện Hòa Bình

- Giám sát huyện Giá Rai

Làm việc cơ quan

Dự họp HĐND huyện Giá Rai

Thứ 6

(02/8)

- Giám sát Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Giám sát Bệnh viên Đa khoa tỉnh

- nt -

- nt -

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC
Của Chánh Văn phòng và các Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

(Từ ngày 29/7 đến ngày 02/8/2013)

Thứ (ngày)

Nguyễn Đáng,

Chánh Văn phòng

Võ Thanh Hùng,

Phó Văn phòng

Trương Thanh Nhã,

Phó Văn phòng

Phạm Thành Hiệp,

Phó Văn phòng

Thứ 2

(29/7)

- 8 giờ hội ý đầu tuần.

- 14 giờ Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03 và Chỉ thị 07.

- Hội ý Thường trực

- 14 giờ Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03 và Chỉ thị 07

- Hội ý Thường trực

- 14 giờ Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03 và Chỉ thị 07

- Hội ý Thường trực

- 14 giờ Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03 và Chỉ thị 07

Thứ 3

(30/7)

Dự Hội nghị quán triệt NQ TW 7 (khóa XI)

Dự Hội nghị quán triệt NQ TW 7 (khóa XI)

Dự Hội nghị quán triệt NQ TW 7 (khóa XI)

Nghỉ phép

Thứ 4

(31/7)

- nt -

- nt -

Họp Đoàn giám sát

- nt -

Thứ 5

(01/8)

- 8 giờ họp Hội đồng lương.

- Giải quyết công việc cơ quan.

Nghỉ phép

- Đi giám sát Hòa Bình, Giá Rai.

- Dự Hội nghị quán triệt NQ TW 7 (khóa XI)

- nt -

Thứ 6

(02/8)

- Chuẩn bị nội dung họp Chi bộ.

- 14 giờ họp báo VP

- nt -

-  Đi giám sát Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

- 14 giờ họp báo VP

- nt -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 1088 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày