SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
8
0
0
4
6
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Năm, 01/08/2013, 08:30

Báo cáo tháng 7

Kết quả hoạt động tháng 7 và chương trình công tác tháng 8 năm 2013.

 

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động tháng 7

và chương trình công tác tháng 8 năm 2013

 -----------------------------

 

            1. Một số hoạt động chủ yếu trong tháng 7 năm 2013:

- Tham gia chuẩn bị, tổ chức, phục vụ kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII thành công tốt đẹp, đạt yêu cầu đề ra; hoàn chỉnh văn bản kỳ họp gửi các cơ quan chức năng.

- Phục vụ Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII; xây dựng Đề cương và phối hợp tổ chức để Đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy.

- Phục vụ Đoàn Đại biểu Quốc hội giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh”; Thường trực Hội đồng nhân dân làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

- Phục vụ lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội và lãnh đạo Văn phòng tham dự Hội thảo giới thiệu ấn phẩm “Báo cáo chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI năm 2012” do Viện Nghiên cứu Lập pháp tổ chức; Hội thảo lấy ý kiến của các cơ quan hữu quan, chuyên gia, nhà khoa học về “Đánh giá tình hình thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước và kiến nghị sửa đổi” do Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội tổ chức; tập huấn “Kỹ năng tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo” do Ban Công tác Đại biểu Quốc hội tổ chức.

- Phối hợp với Chi ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03 và Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI).

- Giữ định kỳ tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; họp báo định kỳ của lãnh đạo Văn phòng và hội ý đầu tuần với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Xây dựng phần mềm dùng chung cho Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; chuyển văn bản phục vụ kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh qua Cổng thông tin điện tử kịp thời; đăng tin, bài phục vụ bạn đọc.

- Tiếp nhận, xử lý 186 văn bản đến của Trung ương, địa phương và 10 đơn thư yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Phát hành 69 văn bản của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Văn phòng.

- Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm chi ngân sách năm 2013 và lập dự toán chi ngân sách năm 2014 của Đoàn Đại biểu Quốc hội.

2. Một số công tác trọng tâm trong tháng 8:

- Tham mưu, chuẩn bị nội dung, tổ chức, phục vụ tham vấn ý kiến nhân dân về “xây dựng Cánh đồng mẫu lớn”.

- Tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức phục vụ kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân khóa VIII và kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII.

- Tổ chức làm việc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về công tác phối hợp trong hoạt động Hội đồng nhân dân; việc thực hiện quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chế độ chi tiêu tài chính bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

- Chuẩn bị báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013 của Văn phòng.

- Tiếp tục phục vụ Đoàn giám sát “về việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế giai đoạn 2009 - 2012 trên địa bàn tỉnh” của Đoàn Đại biểu Quốc hội; giám sát “tình hình chấp hành pháp luật trong việc thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh” của Ban Văn hóa - Xã hội và khảo sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm vật tôm nuôi của Ban Pháp chế.

- Tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào ngày 23 tháng 8 năm 2013 (thứ sáu).

- Dự tập huấn tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang do các cơ quan của Quốc hội tổ chức.

- Lập thủ tục, họp xét bổ nhiệm cán bộ, thi tuyển công chức và sắp xếp tổ chức cán bộ các Phòng; họp Hội đồng lương xét nâng lương cán bộ, công chức năm 2013.

- Thực hiện tốt công việc hành chính thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Lãnh đạo Văn phòng, các Trưởng phòng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất./.

 

                                                                                       KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                            PHÓ VĂN PHÒNG                    

                                  

 

 

                                                                                                    (Đã ký)

                                            

 

 

                                                                                             Võ Thanh Hùng  

 

 


Số lượt người xem: 882 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày