SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
9
7
5
5
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Sáu, 28/06/2013, 15:05

Báo cáo tháng 6

Kết quả hoạt động tháng 6 và chương trình công tác tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động tháng 6

và chương trình công tác tháng 7 năm 2013

-----------------------------------

1. Một số hoạt động chủ yếu trong tháng 6 năm 2013:

- Xây dựng Đề cương và phối hợp tổ chức cho Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời tại kỳ họp.

- Tham gia, phục vụ Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân làm việc với một số Sở, Ban, Ngành về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013; các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII.

- Tham gia, phục vụ Đoàn khảo sát “việc thực hiện một số khoản chi tiêu tài chính phục vụ cho hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp và hỗ trợ kinh phí hoạt động khóm, ấp” của Ban Kinh tế và Ngân sách; giám sát “việc chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ” của Ban Pháp chế.

- Dự họp Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nghe thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII; họp trực tuyến với Chính phủ sơ kết tình hình sáu tháng đầu năm.

- Xây dựng Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc quy định một số chế độ, chi tiêu phục vụ cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động và báo cáo kết quả hoạt động giám sát, tham vấn ý kiến nhân dân 6 tháng đầu năm 2013, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Chuẩn bị các nội dung liên quan việc lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.

- Tham mưu, soạn thảo một số văn bản phục vụ kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII.

- Phục vụ Đoàn Đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII và tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự buổi diễn tập Quân sự tại tỉnh Sóc Trăng.

- Giữ định kỳ tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; họp báo định kỳ của lãnh đạo Văn phòng và hội ý đầu tuần với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Tiếp nhận, xử lý 59 văn bản đến của Trung ương, địa phương và 03 đơn thư yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Phát hành 154 văn bản của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Văn phòng. 

2. Một số công tác trọng tâm trong tháng 7:

Trong tháng 7, ngoài thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, cán bộ, công chức căn cứ nhiệm vụ được phân công, tập trung thực hiện tốt một số công việc chủ yếu sau:

- Tập trung hoàn tất toàn bộ nội dung, văn bản kỳ họp; phối hợp tổ chức, phục vụ thành công kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII.

- Giúp các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ bảy, xây dựng Báo cáo thẩm tra trình kỳ họp.

- Tham mưu, giúp Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tổ chức cuộc họp để kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị và thông qua một số nội dung quan trọng của kỳ họp thứ bảy.

            - Tổ chức phát hành văn bản kỳ họp kịp thời, đầy đủ đến các Đại biểu và các cơ quan hữu quan.

- Bảo đảm thông suốt mạng thông tin gửi, nhận tài liệu cho Đại biểu.

- Sau kỳ họp, phối hợp với huyện, thành phố tổ chức cho Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp.

- Hoàn chỉnh văn bản kỳ họp báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

- Chuẩn bị kinh phí, phương tiện phục vụ Phó Đoàn Đại biểu Quốc hội và lãnh đạo Văn phòng tham dự khóa tập huấn “Kỹ năng tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo” do Ban Công tác Đại biểu tổ chức, Hội thảo lấy ý kiến của các cơ quan hữu quan, chuyên gia, nhà khoa học về “Đánh giá tình hình thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước và kiến nghị sửa đổi” do Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội tổ chức; Thường trực Hội đồng nhân dân làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

- Giữ định kỳ tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Thực hiện tốt công việc hành chính thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Lãnh đạo Văn phòng, các Trưởng phòng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất./.

 

                                                                                           KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                                PHÓ VĂN PHÒNG                   

                                  

 

 

                                                                                                         (Đã ký)

                                                                                            

 

 

                                                                                                 Võ Thanh Hùng  

 


Số lượt người xem: 961 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày