SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
9
8
1
2
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Hai, 26/08/2013, 16:40

Lịch làm việc

Từ 26/8/2013 đến 30/8/2013

LỊCH LÀM VIỆC
Của Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách Võ Thị Hồng Thoại
(Từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2013)

Thứ 2

(26/8)

Đi công tác Tây Nguyên

Thứ 3

(27/8)

- nt -

Thứ 4

(28/8)

- nt -

Thứ 5

(29/8)

- nt -

Thứ 6

(30/8)

- nt -

 

 

LỊCH LÀM VIỆC
Của Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

(Từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2013)

Thứ (ngày)

Lê Thanh Hùng
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Lê Hồng Thu
Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

Thứ 2

(26/8)

- Hội ý Thường trực, các Ban và VP

- Tham vấn tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Hội ý Thường trực, các Ban và VP

- Tham vấn tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ 3

(27/8)

- Tham vấn tại UBND huyện Phước Long

- Tham vấn tại UBND xã Vĩnh Thanh, Phước Long

Dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

Thứ 4

(28/8)

- Tham vấn tại UBND huyện Hồng Dân

- Tham vấn tại UBND xã Ninh Hòa, Hồng Dân

- Tham vấn tại UBND huyện Hồng Dân

- Tham vấn tại UBND xã Ninh Hòa, Hồng Dân

Thứ 5

(29/8)

- Tham vấn tại UBND huyện Vĩnh Lợi

- Tham vấn tại UBND xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Lợi

- Tham vấn tại UBND huyện Vĩnh Lợi

- Tham vấn tại UBND xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Lợi

Thứ 6

(30/8)

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC
Của các Phó Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân tỉnh

(Từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2013)

Thứ (ngày)

Nguyễn Văn Ngôn
Phó Ban VH - XH của HĐND

Bùi Thanh Nguyên
Phó Ban Pháp chế của HĐND

Phạm Trung Hiếu
Phó Ban KT và NS của HĐND

Thứ 2

(26/8)

- Hội ý Thường trực, các Ban và VP

- Tham vấn tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Hội ý Thường trực, các Ban và VP

- Tham vấn tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Hội ý Thường trực, các Ban và VP

- Tham vấn tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ 3

(27/8)

- Tham vấn tại UBND huyện Phước Long

- Tham vấn tại UBND xã Vĩnh Thanh, Phước Long

- Tham vấn tại UBND huyện Phước Long

- Tham vấn tại UBND xã Vĩnh Thanh, Phước Long

- Tham vấn tại UBND huyện Phước Long

- Tham vấn tại UBND xã Vĩnh Thanh, Phước Long

Thứ 4

(28/8)

- Tham vấn ý kiến nhân dân tại UBND huyện Hồng Dân

- Tham vấn ý kiến nhân dân tại xã Ninh Hòa, Hồng Dân

- Tham vấn ý kiến nhân dân tại UBND huyện Hồng Dân

- Tham vấn ý kiến nhân dân tại xã Ninh Hòa, Hồng Dân

- Tham vấn ý kiến nhân dân tại UBND huyện Hồng Dân

- Tham vấn ý kiến nhân dân tại xã Ninh Hòa, Hồng Dân

Thứ 5

(29/8)

- Tham vấn ý kiến nhân dân tại UBND huyện Vĩnh Lợi

- Tham vấn ý kiến nhân dân tại xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi

- Tham vấn ý kiến nhân dân tại UBND huyện Vĩnh Lợi

- Tham vấn ý kiến nhân dân tại xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi

- Tham vấn ý kiến nhân dân tại UBND huyện Vĩnh Lợi

- Tham vấn ý kiến nhân dân tại xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi

Thứ 6

(30/8)

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC
Của Chánh Văn phòng và các Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

(Từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2013)

Thứ (ngày)

Nguyễn Đáng,

Chánh Văn phòng

Võ Thanh Hùng,

Phó Văn phòng

Trương Thanh Nhã,

Phó Văn phòng

Phạm Thành Hiệp,

Phó Văn phòng

Thứ 2

(26/8)

- 08 giờ hội ý Thường trực; 09 giờ họp báo VP

- 14 giờ làm việc huyện Giá Rai

- 08 giờ hội ý Thường trực; 09 giờ họp báo VP

- Dự Hội nghị Tỉnh ủy

- 08 giờ hội ý Thường trực; 09 giờ họp báo VP

- Xử lý công việc cơ quan

Nghỉ phép

Thứ 3

(27/8)

- 08 giờ làm việc huyện Hòa Bình

- 14 giờ làm việc huyện Vĩnh Lợi

- 08 giờ làm việc huyện Hòa Bình

- 14 giờ làm việc huyện Vĩnh Lợi

Dự Hội nghị tổng kết nghị quyết Trung ương 5

- nt -

Thứ 4

(28/8)

Giải quyết công việc cơ quan

Chỉnh sửa Kế hoạch giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội

- Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị

- Xử lý công việc cơ quan

- nt -

Thứ 5

(29/8)

- 08 giờ làm việc huyện Hồng Dân

- 14 giờ làm việc huyện Phước Long

Chỉnh sửa Báo cáo tổng kết Luật Tổ chức Quốc hội

Làm việc cơ quan

- nt -

Thứ 6

(30/8)

- Giải quyết công việc cơ quan

- 14 giờ sinh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh

-  Làm việc cơ quan

- 14 giờ sinh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh

-  Làm việc cơ quan

- 14 giờ sinh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh

- nt -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 1123 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày