SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
2
1
6
5
6
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Năm, 10/09/2015, 14:30

Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND

Sau khi trúng cử và trở thành đại biểu dân cử, có rất nhiều đại biểu HĐND chưa hiểu biết đầy đủ về vị trí, vai trò, thẩm quyền và nhiệm vụ của đại biểu theo quy định pháp luật, thiếu kỹ năng hoạt động...

Đào tạo, bồi dưỡng trong suốt quá trình

Mỗi con người, trong cuộc đời ít ai có định hướng sẽ trở thành đại biểu hoạt động trong các cơ quan dân cử. Bằng uy tín của mình, hoặc theo sự tín nhiệm và phân công của tổ chức mà họ trở thành đại biểu dân cử. Ở nước ta cũng chưa coi việc làm đại biểu trong các cơ quan dân cử là một “nghề”, và vì thế cũng chưa có trường lớp nào đào tạo “nghề”  này. Sau khi trúng cử và trở thành đại biểu, trách nhiệm trước Nhà nước và cử tri đặt trên vai họ. Tuy nhiên, trên thực tế rất nhiều đại biểu chưa hiểu biết đầy đủ về vị trí, vai trò, thẩm quyền và nhiệm vụ của đại biểu theo quy định pháp luật, thiếu kỹ năng hoạt động. Trong một lớp tập huấn cho đại biểu HĐND cấp huyện, tôi gặp một đại biểu đã hoạt động hai khóa HĐND nhưng vẫn lúng túng không biết chức năng của HĐND là gì. Tại một cuộc hội thảo bàn về tổ chức chính quyền địa phương, có một lãnh đạo cấp tỉnh nói “đó là công việc của chính quyền chứ không phải công việc của HĐND”. Có thể đây chỉ là cá biệt nhưng rất đáng suy nghĩ.

Theo phân công, có cán bộ được giao trọng trách là lãnh đạo HĐND nhưng chưa có kinh nghiệm hoạt động và cũng chưa thực sự hiểu đầy đủ những quy định của pháp luật về lĩnh vực này, buộc phải bắt tay nghiên cứu tìm hiểu từ đầu. Không ít đại biểu rất lúng túng trong thời gian đầu tham gia hoạt động trong cơ quan dân cử. Quốc hội, Chính phủ đã quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đại biểu dân cử, nhưng thường thì vào đầu mỗi khóa HĐND, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức những khóa đào tạo, bồi dưỡng từ 3 - 5 ngày cho các đại biểu và được tổ chức theo từng khu vực. Những hạn chế trong việc tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng này thường là: Tài liệu, giáo trình được chuẩn bị chưa kỹ, chưa được chuẩn hóa, chưa thực sự tập trung giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất cần trang bị cho các đại biểu khi bước vào đầu nhiệm kỳ; đội ngũ giảng viên chưa đáp ứng yêu cầu, có giảng viên thiếu kinh nghiệm thực tiễn hoạt động trong các cơ quan dân cử nên chưa hình dung ra những nhu cầu bức xúc của đại biểu dân cử. Chẳng hạn, giới thiệu Luật Ngân sách nhà nước cho đại biểu HĐND thì lại nặng về kỹ thuật lập dự toán, lập quyết toán mà xem nhẹ kỹ năng thẩm định dự toán, quyết định dự toán ngân sách, giám sát quản lý ngân sách; giới thiệu kỹ năng thuyết trình thì nặng về kỹ năng thuyết trình trước đám đông mà xem nhẹ giới thiệu kỹ năng phát biểu tại nghị trường,… Việc tổ chức tập trung 3 - 5 ngày đối với tất cả các đại biểu HĐND rất khó thu hút được hết các đại biểu tham gia, nhất là đối với các đại biểu là lãnh đạo. 

Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng đại biểu vào đầu khóa là cần thiết nhưng chỉ là bước đầu. Cần tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trong suốt quá trình hoạt động để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ. Tuy nhiên, do chưa có quy định và hướng dẫn cụ thể nên HĐND các địa phương tự làm, mỗi nơi một kiểu, chất lượng không đồng đều. VPQH có Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, nhưng việc phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương còn hạn chế do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc thiếu một đội ngũ báo cáo viên ổn định, chưa xây dựng được chương trình, kế hoạch hoạt động bài bản để thông báo, kết nối với các địa phương tổ chức thực hiện.

Lựa chọn đội ngũ báo cáo viên tâm huyết, có kinh nghiệm

Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND phụ thuộc rất lớn vào sự nhiệt tình, trách nhiệm và năng lực của mỗi đại biểu. Việc nắm vững các quy định và sử dụng đúng các công cụ pháp luật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND, của mỗi đại biểu HĐND có vai trò rất quan trọng. Đương nhiên, mỗi đại biểu phải tự mình nghiên cứu, nâng cao trình độ nhận thức, kỹ năng hoạt động của mình nhưng Nhà nước phải giúp đỡ, tạo điều kiện cho đại biểu làm việc ấy.

Từ thực tiễn nêu trên, tôi kiến nghị một số điểm sau:

Một là: UBTVQH cần quan tâm hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng cho các đại biểu cơ quan dân cử. Trước mỗi kỳ bầu cử QH và HĐND các cấp, cần tổ chức giới thiệu, hướng dẫn cho các ứng cử viên đại biểu QH và HĐND các quy định pháp luật về bầu cử, về vị trí, vai trò của QH và HĐND trong bộ máy nhà nước ta… Sau bầu cử, cần tổ chức các đợt bồi dưỡng có chất lượng cho các đại biểu dân cử. Trong nhiệm kỳ của QH, HĐND, cần tiếp tục chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cho các đại biểu dân cử.

Hai là: Chính phủ cần chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan sớm xây dựng bộ tài liệu, bài giảng có chất lượng phục vụ cho công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử. Trong đó, có tài liệu phục vụ các ứng cử viên tham dự bầu cử đại biểu QH và HĐND; tài liệu phục vụ bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu đầu mỗi nhiệm kỳ và tài liệu bồi dưỡng, đào tạo đại biểu dân cử trong quá trình hoạt động. Chủ động lựa chọn đội ngũ báo cáo viên tâm huyết, có kinh nghiệm, vừa để thực hiện các khóa đào tạo bồi dưỡng do Bộ Nội vụ tổ chức, vừa giới thiệu cho các địa phương khi tổ chức các lớp bồi dưỡng của địa phương. Có thể tổ chức các lớp bồi dưỡng báo cáo viên, giảng viên làm công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử cho các địa phương.

Ba là: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử chủ trì phối hợp với các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đại biểu hằng năm và phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện. Nội dung gì trung tâm sẽ làm, nội dung gì các địa phương chủ động làm trên cơ sở hướng dẫn, giúp đỡ của trung tâm.

Bốn là: Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của UBTVQH, của Chính phủ và Bộ Nội vụ, HĐND các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đại biểu dân cử, báo cáo với UBTVQH để tổng hợp và giám sát việc thực hiện.

Nguồn: Báo ĐBND

 


Số lượt người xem: 1194 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày