SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
2
1
8
0
1
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Ba, 15/09/2015, 14:40

Lịch làm việc

Từ 14/9/2015 đến 19/9/2015

LỊCH LÀM VIỆC
Của Trưởng và Phó Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

(Từ ngày 14/9 đến ngày 19/9/2015)

Thứ (ngày)

Trương Minh Chiến
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Võ Thị Hồng Thoại
Phó Đoàn ĐBQH tỉnh

Thứ 2
(14/9)

 

- Làm việc tại cơ quan

- Tiếp công dân theo yêu cầu, làm việc với Trưởng phòng TT - DN

Thứ 3
(15/9)

 

- Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị họp báo cáo kết quả giám sát giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

Thứ 4
(16/9)

 

- Họp Đoàn giám sát BC kết quả giám sát.

Thứ 5
(17/9)

 

- Làm việc tại cơ quan, xử lý các báo cáo tổng hợp đóng góp Dự án Luật.

- Đi công tác Hà Nội.

Thứ 6
(18/9)

 

- Hội nghị thảo luận đóng góp Dự án Luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi).

Thứ 7
(19/9)

 

- Từ Hà Nội về Bạc Liêu.

LỊCH LÀM VIỆC
Của Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

(Từ ngày 14/9 đến ngày 18/9/2015)

Thứ (ngày)

Lê Thanh Hùng
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Lê Hồng Thu
Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

Thứ 2
(14/9)

- Hội ý Thường trực

- Làm việc cơ quan

- Hội ý Thường trực

- Làm việc cơ quan

Thứ 3
(15/9)

- Họp Thường vụ Tỉnh ủy

- Làm việc cơ quan

Thứ 4
(16/9)

- nt -

- Làm việc cơ quan

- Dự khánh thành  Lộ GTNT tại H. Vĩnh Lợi

Thứ 5
(17/9)

- nt -

- Làm việc cơ quan

Thứ 6
(18/9)

- nt -

- nt -

LỊCH LÀM VIỆC
Của các Phó Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân tỉnh

(Từ ngày 14/9 đến ngày 18/9/2015)

Thứ (ngày)

Nguyễn Văn Ngôn
Phó Ban VH - XH của
HĐND

Bùi Thanh Nguyên
Phó Ban Pháp chế của HĐND

Phạm Trung Hiếu
Phó Ban KT và NS của HĐND

Thứ 2
(14/9)

- Hội ý Thường trực

- Làm việc cơ quan

- Hội ý Thường trực

- Làm việc cơ quan

- Hội ý Thường trực

- Làm việc cơ quan

Thứ 3
(15/9)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

Thứ 4
(16/9)

- Họp UBMTTQVN tỉnh

- Làm việc cơ quan

- nt -

- nt -

Thứ 5
(17/9)

- Làm việc cơ quan

- Họp Hội đồng tư vấn

Nghỉ phép

Thứ 6
(18/9)

- nt -

- nt -

- nt -

LỊCH LÀM VIỆC
Của Chánh Văn phòng và các Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

(Từ ngày 14/9 đến ngày 18/9/2015)

Thứ (ngày)

Nguyễn Đáng,

Chánh Văn phòng

Võ Thanh Hùng,

Phó Văn phòng

Trương Thanh Nhã,

Phó Văn phòng

Phạm Thành Hiệp,

Phó Văn phòng

Thứ 2
(14/9)

- Hội ý Thường trực

- Họp báo VP

- Hội ý Thường trực

- Họp báo VP

- Hội ý Thường trực

- Họp báo VP

Nghỉ phép

Thứ 3
(15/9)

- Họp cơ quan

- Dự Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- nt -

Thứ 4
(16/9)

- Làm việc cơ quan

- nt -

- Dự họp Đoàn GS

- nt -

Thứ 5
(17/9)

- Làm việc cơ quan

- Đi dự Hội nghị tại TP. Hồ Chí Minh

- nt -

- Làm việc cơ quan

- nt -

Thứ 6
(18/9)

- Dự Hội nghị Văn phòng Quốc hội

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- nt -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 577 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày