SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
2
1
8
4
3
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Ba, 22/09/2015, 16:55

Lịch làm việc

Từ 21/9/2015 đến 25/9/2015

LỊCH LÀM VIỆC
Của Trưởng và Phó Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

(Từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2015)

Thứ (ngày)

Trương Minh Chiến
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Võ Thị Hồng Thoại
Phó Đoàn ĐBQH tỉnh

Thứ 2
(21/9)

- Làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Trao đổi công việc Văn phòng.

- Hội ý với lãnh đạo Văn phòng;

- Tiếp công dân

Thứ 3
(22/9)

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Họp Đoàn đóng góp Chương trình kỳ họp Quốc hội.

- Làm việc tại cơ quan;

- Chuẩn bị kiểm điểm thực hiện chương trình hành động của ĐBQH nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thứ 4
(23/9)

- Chuẩn bị kiểm điểm thực hiện chương trình hành động của ĐBQH nhiệm kỳ 2011 - 2016.

- Chuẩn bị kiểm điểm thực hiện chương trình hành động của ĐBQH nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thứ 5
(24/9)

- Nghe báo cáo các vụ tiếp công dân;

- Làm việc tại cơ quan

- Cơ động.

Thứ 6
(25/9)

- Dự Đại hội Thi đua của tỉnh;

- Tiếp công dân định kỳ.

- Tiếp công dân định kỳ.

LỊCH LÀM VIỆC
Của Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

(Từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2015)

Thứ (ngày)

Lê Thanh Hùng
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Lê Hồng Thu
Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

Thứ 2
(21/9)

- Hội ý Thường trực

- Làm việc cơ quan

- Hội ý Thường trực

- Đi công tác TP. HCM

Thứ 3
(22/9)

- Làm việc cơ quan

- Đi công tác TP. HCM

Thứ 4
(23/9)

- nt -

- Làm việc cơ quan

Thứ 5
(24/9)

- nt -

- nt -

Thứ 6
(25/9)

- nt -

- nt -

LỊCH LÀM VIỆC
Của các Phó Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân tỉnh

(Từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2015)

Thứ (ngày)

Nguyễn Văn Ngôn
Phó Ban VH - XH của
HĐND

Bùi Thanh Nguyên
Phó Ban Pháp chế của HĐND

Phạm Trung Hiếu
Phó Ban KT và NS của HĐND

Thứ 2
(21/9)

- Hội ý Thường trực

- Làm việc cơ quan

- Hội ý Thường trực

- Làm việc cơ quan

- Hội ý Thường trực

- Làm việc cơ quan

Thứ 3
(22/9)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

Thứ 4
(23/9)

- nt -

- nt -

- nt -

Thứ 5
(24/9)

- nt -

- nt -

- nt -

Thứ 6
(25/9)

- nt -

- nt -

- nt -

LỊCH LÀM VIỆC
Của Chánh Văn phòng và các Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

(Từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2015)

Thứ (ngày)

Nguyễn Đáng,

Chánh Văn phòng

Võ Thanh Hùng,

Phó Văn phòng

Trương Thanh Nhã,

Phó Văn phòng

Phạm Thành Hiệp,

Phó Văn phòng

Thứ 2
(21/9)

- Hội ý Thường trực

- Làm việc cơ quan

 - Hội ý Thường trực

- Hội ý lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh

- Hội ý Thường trực

Nghỉ phép

Thứ 3
(22/9)

- Làm việc cơ quan

- Họp lãnh đạo Văn phòng

- Họp đóng góp Chương trình kỳ họp Quốc hội.

- Làm việc cơ quan

- nt -

Thứ 4
(23/9)

- Họp Lãnh đạo Văn phòng

- Làm việc cơ quan

- Chỉnh sửa Thông báo TXCT trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

- Dự Hội nghị Tỉnh ủy

- nt -

Thứ 5
(24/9)

- Làm việc cơ quan

- Chỉnh sửa các Báo cáo đóng góp Dự án Luật.

- Làm việc cơ quan

- nt -

Thứ 6
(25/9)

- Dự Đại hội chiến sĩ thi đua

- Họp báo Văn phòng

- Chuẩn bị Kế hoạch dự Liên hoan Kỷ niệm 70 năm tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội.

- Tiếp công dân cùng Thường trực HĐND và Đoàn ĐBQH

- nt -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 504 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày