SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
2
1
7
4
8
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Ba, 06/10/2015, 09:40

Lịch làm việc

Từ 05/10/2015 đến 10/10/2015

LỊCH LÀM VIỆC
Của Trưởng và Phó Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

(Từ ngày 05/10 đến ngày 10/10/2015)

Thứ (ngày)

Trương Minh Chiến
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Võ Thị Hồng Thoại
Phó Đoàn ĐBQH tỉnh

Thứ 2
(05/10)

- TXCT huyện Vĩnh Lợi.

- TXCT huyện Phước Long.

Thứ 3
(06/10)

- TXCT huyện Hòa Bình.

- TXCT huyện Hồng Dân.

Thứ 4
(07/10)

- TXCT thành phố Bạc Liêu.

Nghỉ phép

Thứ 5
(08/10)

- Làm việc cơ quan

- TXCT huyện Đông Hải;

- TXCT thị xã Giá Rai.

Thứ 6
(09/10)

- nt -

- Làm việc với Phó Ban pháp chế của HĐND tỉnh;

- Xử lý văn bản.

Thứ 7
(10/10)

 

- Đi Họp Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh.

LỊCH LÀM VIỆC
Của Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

(Từ ngày 05/10 đến ngày 09/10/2015)

Thứ (ngày)

Lê Thanh Hùng
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Lê Hồng Thu
Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

Thứ 2
(05/10)

- Hội ý cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Hội ý cơ quan

Thứ 3
(06/10)

- Làm việc cơ quan

- Dự Lễ khai giảng Trường Cao đẳng KTKT

Thứ 4
(07/10)

- nt -

- Làm việc cơ quan

Thứ 5
(08/10)

- nt -

- nt -

Thứ 6
(09/10)

- nt -

- nt -

LỊCH LÀM VIỆC
Của các Phó Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân tỉnh

(Từ ngày 05/10 đến ngày 09/10/2015)

Thứ (ngày)

Nguyễn Văn Ngôn
Phó Ban VH - XH của
HĐND

Bùi Thanh Nguyên
Phó Ban Pháp chế của HĐND

Phạm Trung Hiếu
Phó Ban KT và NS của HĐND

Thứ 2
(05/10)

- Hội ý cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Hội ý cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Hội ý cơ quan

- Làm việc cơ quan

Thứ 3
(06/10)

- Khảo sát tại Trường mẫu giáo Trăng non

- Khảo sát tại Trường mẫu giáo Tâm Tâm

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

Thứ 4
(07/10)

- Khảo sát tại Trường tiểu học phường 7

- Khảo sát tại Trường tiểu học Lê Văn Tám

- Khảo sát tại H. Hồng Dân

- nt -

Thứ 5
(08/10)

- Khảo sát tại Trường Trung học cơ sở Hưng Hội

- Khảo sát tại H. Phước Long

- nt -

Thứ 6
(09/10)

- Khảo sát tại Trường Trung học phổ thông Giá Rai

- Khảo sát tại TP. Bạc Liêu

- nt -

LỊCH LÀM VIỆC
Của Chánh Văn phòng và các Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

(Từ ngày 05/10 đến ngày 09/10/2015)

Thứ (ngày)

Nguyễn Đáng,

Chánh Văn phòng

Võ Thanh Hùng,

Phó Văn phòng

Trương Thanh Nhã,

Phó Văn phòng

Phạm Thành Hiệp,

Phó Văn phòng

Thứ 2
(05/10)

- Hội ý cơ quan

- Làm việc cơ quan

- TXCT huyện Phước Long

- Hội ý cơ quan

Nghỉ phép

Thứ 3
(06/10)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc với Văn phòng UBND tỉnh

- TXCT H. Hồng Dân

- Làm việc cơ quan

- Làm việc với Văn phòng UBND tỉnh

- nt -

Thứ 4
(07/10)

- Làm việc cơ quan

- Họp Đoàn văn nghệ

- Làm việc cơ quan

- Làm việc với CVP

- Làm việc cơ quan

- nt -

Thứ 5
(08/10)

- Đi công tác tại TP. Hồ Chí Minh

- Làm việc cơ quan

- nt -

- nt -

Thứ 6
(09/10)

- nt -

- Làm việc với Phó Đoàn ĐBQH

- Đi công tác tại TP. Hồ Chí Minh

- nt -

- nt -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 462 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày