SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
8
3
6
0
9
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Tư, 23/03/2016, 09:55

Xứng tầm địa vị pháp lý

Những tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử đại biểu chuyên trách rất cao, được phân chia tương đối hợp lý phù hợp tính chất, phạm vi hoạt động của mỗi cơ quan và đòi hỏi của thực tiễn. Đây cơ sở để các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử dự kiến bố trí đại biểu chuyên trách, góp phần bảo đảm hiệu quả hoạt động của QH, HĐND các cấp.

Không phải ngẫu nhiên trong việc xác định cơ cấu, số lượng, thành phần đại biểu QH, đại biểu HĐND các cấp, tỷ lệ đại biểu QH chuyên trách được ấn định là 35% trên tổng số 500 đại biểu QH Khóa XIV được bầu; số lượng đại biểu HĐND chuyên trách được xác định theo chức danh lãnh đạo Thường trực, các ban HĐND các cấp. Đây là những quy định mới của pháp luật sẽ được hiện thực hóa qua cuộc bầu cử đại biểu QH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Giữ những vị trí then chốt

Với địa vị pháp lý quan trọng được quy định trong pháp luật, người ứng cử ĐBQH chuyên trách Khóa XIV, ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn chung được quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức QH, còn phải có trình độ đại học trở lên; có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí công tác dự kiến phân công. Người ứng cử làm đại biểu QH chuyên trách ở các cơ quan của QH và UBTVQH công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương giữ chức vụ từ Cục trưởng, Vụ trưởng hoặc tương đương trở lên, nói chung có quy hoạch làm đại biểu QH chuyên trách hoặc có quy hoạch chức danh Tổng cục trưởng và tương đương trở lên. Nếu là cán bộ Quân đội, Công an thì phải giữ chức Cục trưởng, Vụ trưởng hoặc tương đương trở lên, hoặc có quân hàm từ Đại tá trở lên; người ứng cử ĐBQH làm Phó trưởng đoàn chuyên trách ở địa phương giữ chức Giám đốc sở hoặc tương đương trở lên là Tỉnh ủy viên, nói chung có quy hoạch một trong các chức danh sau: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.

Các đồng chí là lãnh đạo chủ chốt tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cấp ủy và Bộ Chính trị, Ban Bí thư giới thiệu ứng cử ĐBQH, nếu trúng cử thì đảm nhiệm chức danh Trưởng đoàn đại biểu QH của tỉnh, thành phố. Các đồng chí đảm nhiệm chức danh Phó trưởng đoàn đại biểu QH của tỉnh, thành phố phải là tỉnh ủy viên, giữ chức Giám đốc Sở hoặc tương đương trở lên. Nói chung có quy hoạch một trong các chức danh sau: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, thành phố hoặc tương đương trở lên; các tỉnh, thành phố được cơ cấu 2 Phó trưởng đoàn thì ít nhất có một đồng chí đáp ứng yêu cầu nêu trên.

Phải có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn

Người ứng cử đại biểu HĐND chuyên trách các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn chung được quy định tại Điều 7 Luật Tổ chức chính quyền địa phương phải có trình độ đại học trở lên (đối với cấp tỉnh, cấp huyện); có khả năng tham gia xây dựng chính sách và tổ chức các hoạt động giám sát; có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến phân công.

Ở cấp tỉnh: Cán bộ ứng cử Phó chủ tịch HĐND phải là tỉnh ủy viên (Trong 2 Phó chủ tịch HĐND có 1 người là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy) giữ chức Giám đốc Sở hoặc tương đương trở lên; ứng cử Trưởng ban HĐND nói chung phải giữ chức Phó giám đốc Sở hoặc tương đương trở lên; ứng cử Phó trưởng ban HĐND nói chung phải giữ chức vụ Trưởng phòng của Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên.

Ở cấp huyện: Cán bộ ứng cử Phó chủ tịch HĐND phải là Huyện ủy viên (Trong 2 Phó chủ tịch HĐND có một người là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy), giữ chức Trưởng phòng cấp huyện hoặc tương đương trở lên; ứng cử Trưởng ban HĐND nói chung phải giữ chức Phó trưởng phòng cấp huyện hoặc tương đương trở lên; ứng cử Phó trưởng ban HĐND nói chung phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên từ 5 năm trở lên. Các đại biểu dự kiến bố trí làm Trưởng các ban HĐND cấp tỉnh, cấp huyện kiêm nhiệm, cần có năng lực, trình độ, sức khỏe và thời gian để đáp ứng yêu cầu công việc.

Ở cấp xã: Cán bộ ứng cử Phó chủ tịch HĐND phải là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã; đối những nơi chưa có điều kiện có thể xem xét, giới thiệu Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Căn cứ tình hình cụ thể, Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện đối với cán bộ ứng cử Phó chủ tịch HĐND cấp xã; phấn đấu lựa chọn cán bộ trẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực và khả năng phát triển.

Có thể nói, những tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử đại biểu chuyên trách rất cao, phải đáp ứng điều kiện về độ tuổi, chức vụ, trình độ và sức khỏe. Những tiêu chuẩn điều kiện này được phân chia tương đối hợp lý phù hợp tính chất, phạm vi hoạt động của mỗi cơ quan và đòi hỏi của thực tiễn. Đây là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử dự kiến bố trí đại biểu chuyên trách, góp phần bảo đảm chất lượng hoạt động đại biểu chuyên trách, bảo đảm hiệu quả hoạt động của QH, HĐND các cấp./.

Nguồn: Báo ĐBND


Số lượt người xem: 751 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày