SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
2
2
5
4
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Hai, 28/03/2016, 15:15

Lịch làm việc

Từ 28/03/2016 đến 01/04/2016

LỊCH LÀM VIỆC
Của Trưởng và Phó Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

(Từ ngày 28/03 đến ngày 01/04/2016)

Thứ (ngày)

Trương Minh Chiến
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Võ Thị Hồng Thoại
Phó Đoàn ĐBQH tỉnh

Thứ 2
(28/03)

Dự kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII

Dự kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII

Thứ 3
(29/03)

- nt -

- nt -

Thứ 4
(30/03)

- nt -

- nt -

Thứ 5
(31/03)

- nt -

- nt -

Thứ 6
(01/04)

- nt -

- nt -

LỊCH LÀM VIỆC
Của Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

(Từ ngày 28/03 đến ngày 01/04/2016)

Thứ (ngày)

Lê Thanh Hùng
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Lê Hồng Thu
Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

Thứ 2
(28/03)

- Hội ý Thường trực

- Hội ý Thường trực

Thứ 3
(29/03)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

Thứ 4
(30/03)

- nt -

- nt -

Thứ 5
(31/03)

- nt -

- nt -

Thứ 6
(01/04)

- Họp HĐND tỉnh

- Họp HĐND tỉnh

LỊCH LÀM VIỆC
Của các Phó Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân tỉnh

(Từ ngày 28/03 đến ngày 01/04/2016)

Thứ (ngày)

Nguyễn Văn Ngôn
Phó Ban VH - XH của
HĐND

Bùi Thanh Nguyên
Phó Ban Pháp chế của HĐND

Phạm Trung Hiếu
Phó Ban KT và NS của HĐND

Thứ 2
(28/03)

- Hội ý Thường trực

- Làm việc cơ quan

 - Hội ý Thường trực

 - Làm việc cơ quan

- Hội ý Thường trực

- Làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 3
(29/03)

- Công tác Đông Hải

- Công tác Đông Hải

- Công tác Đông Hải

Thứ 4
(30/03)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

Thứ 5
(31/03)

- Ra mắt cử tri nơi cư trú

- nt -

- nt -

Thứ 6
(01/04)

- Họp HĐND tỉnh

- Họp HĐND tỉnh

- Họp HĐND tỉnh

LỊCH LÀM VIỆC
Của Chánh Văn phòng và các Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

(Từ ngày 28/03 đến ngày 01/04/2016)

Thứ (ngày)

Nguyễn Đáng,

Chánh Văn phòng

Võ Thanh Hùng,

Phó Văn phòng

Trương Thanh Nhã,

Phó Văn phòng

Phạm Thành Hiệp,

Phó Văn phòng

Thứ 2
(28/03)

- Hội ý Thường trực

- Sửa báo cáo HĐND

- Công tác Hà Nội

- Hội ý Thường trực

Nghỉ phép

Thứ 3
(29/03)

- Chuẩn bị văn bản kỳ họp

- nt -

- Chuẩn bị nội dung kỳ họp

- nt -

Thứ 4
(30/03)

- nt -

- Hội nghị TP. HCM

- nt -

- nt -

- nt -

Thứ 5
(31/03)

- Hội nghị TP. HCM

- nt -

- nt -

- nt -

Thứ 6
(01/04)

- Họp HĐND tỉnh

- nt -

- Họp HĐND tỉnh

- nt -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 320 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày