SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
2
3
0
4
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Tư, 06/04/2016, 21:10

Lịch làm việc

Từ 04/04/2016 đến 08/04/2016

LỊCH LÀM VIỆC
Của Trưởng và Phó Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

(Từ ngày 04/04 đến ngày 08/04/2016)

Thứ (ngày)

Trương Minh Chiến
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Võ Thị Hồng Thoại
Phó Đoàn ĐBQH tỉnh

Thứ 2
(04/04)

Dự kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII

Dự kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII

Thứ 3
(05/04)

- nt -

- nt -

Thứ 4
(06/04)

- nt -

- nt -

Thứ 5
(07/04)

- nt -

- nt -

Thứ 6
(08/04)

- nt -

- nt -

LỊCH LÀM VIỆC
Của Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

(Từ ngày 04/04 đến ngày 08/04/2016)

Thứ (ngày)

Lê Thanh Hùng
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Lê Hồng Thu
Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

Thứ 2
(04/04)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Họp Chi bộ

Thứ 3
(05/04)

- Dự Hội nghị triển lãm

- Làm việc cơ quan

Thứ 4
(06/04)

- Làm việc cơ quan

- nt -

Thứ 5
(07/04)

- nt -

- nt -

Thứ 6
(08/04)

- nt -

- nt -

LỊCH LÀM VIỆC
Của các Phó Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân tỉnh

(Từ ngày 04/04 đến ngày 08/04/2016)

Thứ (ngày)

Nguyễn Văn Ngôn
Phó Ban VH - XH của
HĐND

Bùi Thanh Nguyên
Phó Ban Pháp chế của HĐND

Phạm Trung Hiếu
Phó Ban KT và NS của HĐND

Thứ 2
(04/04)

Nghỉ phép

 - Làm việc cơ quan

- Họp Chi bộ

- Họp HĐND thị xã Giá Rai

- Họp Chi bộ

Thứ 3
(05/04)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Xử lý đơn thư yêu cầu của công dân

Thứ 4
(06/04)

- nt -

- nt -

- Làm việc cơ quan

Thứ 5
(07/04)

- nt -

- nt -

- nt -

Thứ 6
(08/04)

- nt -

- nt -

- nt -

LỊCH LÀM VIỆC
Của Chánh Văn phòng và các Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

(Từ ngày 04/04 đến ngày 08/04/2016)

Thứ (ngày)

Nguyễn Đáng,

Chánh Văn phòng

Võ Thanh Hùng,

Phó Văn phòng

Trương Thanh Nhã,

Phó Văn phòng

Phạm Thành Hiệp,

Phó Văn phòng

Thứ 2
(04/04)

- Làm việc cơ quan

- Công tác Hà Nội

- Làm việc cơ quan

- Họp Chi bộ

Nghỉ phép

Thứ 3
(05/04)

- nt -

- nt -

- Dự Hội nghị

- nt -

Thứ 4
(06/04)

- nt -

- nt -

- Làm việc cơ quan

- nt -

Thứ 5
(07/04)

- Kiểm tra công tác bầu cử huyện Hồng Dân

- nt -

- Làm việc Ban bầu cử ĐBQH

- nt -

Thứ 6
(08/04)

- Làm việc cơ quan

- Họp báo VP

- nt -

- Làm việc cơ quan

- nt -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 338 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày