SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
2
1
8
3
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Ba, 12/04/2016, 13:55

Lịch làm việc

Từ 11/04/2016 đến 15/04/2016

LỊCH LÀM VIỆC
Của Trưởng và Phó Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

(Từ ngày 11/04 đến ngày 15/04/2016)

Thứ (ngày)

Trương Minh Chiến
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Võ Thị Hồng Thoại
Phó Đoàn ĐBQH tỉnh

Thứ 2
(11/04)

Dự kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII

Dự kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII

Thứ 3
(12/04)

- nt -

- nt -

Thứ 4
(13/04)

Từ Hà Nội về

Từ Hà Nội về

Thứ 5
(14/04)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

Thứ 6
(15/04)

- nt -

- nt -

LỊCH LÀM VIỆC
Của Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

(Từ ngày 11/04 đến ngày 15/04/2016)

Thứ (ngày)

Lê Thanh Hùng
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Lê Hồng Thu
Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

Thứ 2
(11/04)

- Làm việc cơ quan

- Họp Đoàn Kiểm toán khu vực V

Thứ 3
(12/04)

- Hội nghị Tỉnh ủy

Nghĩ phép

Thứ 4
(13/04)

- Làm việc cơ quan

- Tập huấn Bầu cử

Thứ 5
(14/04)

- nt -

- Họp HĐND huyện Vĩnh Lợi

Thứ 6
(15/04)

- nt -

- Làm việc cơ quan

LỊCH LÀM VIỆC
Của các Phó Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân tỉnh

(Từ ngày 11/04 đến ngày 15/04/2016)

Thứ (ngày)

Nguyễn Văn Ngôn
Phó Ban VH - XH của
HĐND

Bùi Thanh Nguyên
Phó Ban Pháp chế của HĐND

Phạm Trung Hiếu
Phó Ban KT và NS của HĐND

Thứ 2
(11/04)

- Làm việc cơ quan

 - Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

Thứ 3
(12/04)

- nt -

- nt -

- nt -

Thứ 4
(13/04)

- nt -

- nt -

- nt -

Thứ 5
(14/04)

- nt -

- nt -

- nt -

Thứ 6
(15/04)

- nt -

- nt -

- nt -

LỊCH LÀM VIỆC
Của Chánh Văn phòng và các Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

(Từ ngày 11/04 đến ngày 15/04/2016)

Thứ (ngày)

Nguyễn Đáng,

Chánh Văn phòng

Võ Thanh Hùng,

Phó Văn phòng

Trương Thanh Nhã,

Phó Văn phòng

Phạm Thành Hiệp,

Phó Văn phòng

Thứ 2
(11/04)

- Làm việc cơ quan

- Công tác Hà Nội

- Làm việc cơ quan

Nghỉ phép

Thứ 3
(12/04)

- Công tác huyện Hồng Dân

- nt -

- nt -

- nt -

Thứ 4
(13/04)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Hội nghị tập huấn nghiệp vụ bầu cử

- nt -

Thứ 5
(14/04)

- Làm việc với Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ

- Làm việc cơ quan

- nt -

- Họp Ban bầu cử ĐBQH

- nt -

Thứ 6
(15/04)

- Làm việc cơ quan

- Họp lãnh đạo Văn phòng với Chi ủy mở rộng

- nt -

- Làm việc cơ quan

- nt -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 360 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày