SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
9
9
9
0
7
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Năm, 29/11/2018, 15:50

Học tập, làm theo lời dạy, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về dân chủ, thực hành dân chủ trong giai đoạn hiện nay

Đặc điểm nổi bật, toát lên từ những lời dạy, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về dân chủ và thực hành dân chủ là tinh thần trọng dân, quý dân, thân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng, hết sức chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần, hạnh phúc của nhân dân đi đôi với phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về dân chủ và thực hành dân chủ, việc tôn trọng, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, mở rộng quyền dân chủ, nâng cao trách nhiệm pháp lý giữa Nhà nước và nhân dân, giữa nhân dân với Nhà nước,... luôn được Đảng, Nhà nước ta dành sự quan tâm đặc biệt.

Đảng ta khẳng định: “Nhà nước phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; có cơ chế và biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa và trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm, lạm quyền, xâm phạm quyền dân chủ của công dân; giữ nghiêm kỷ cương xã hội, nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân”. Điều đó khẳng định bản chất dân chủ thật sự của Nhà nước ta.

Trách nhiệm gắn bó với nhân dân trước hết thuộc về cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức - những người có bổn phận, nhiệm vụ phục vụ nhân dân. Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò quyết định của quần chúng nhân dân đối với thắng lợi của cách mạng, Người thường nhắc câu “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Trách nhiệm gắn bó với nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là để phục vụ nhân dân, huy động sức mạnh của nhân dân trong giai đoạn hiện nay là để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Gắn bó với nhân dân, thực hành, phát huy quyền dân chủ của nhân dân còn là đạo lý của người cán bộ, công chức, bởi “cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc” hàng ngày đều do nhân dân cung cấp; tiền lương chúng ta nhận, phương tiện chúng ta làm việc là từ tiền thuế của dân.

Bài học “có dân là có tất cả” không chỉ đúng trong những năm kháng chiến gian khổ, dựa vào dân để xây dựng phong trào trong đấu tranh giành và bảo vệ chính quyền, mà ngày nay càng chứng minh sự đúng đắn của nó. Trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nếu cán bộ, công chức không xuất phát từ lợi ích của dân, không thực hành quyền dân chủ của dân thì các chủ trương, chính sách mới sẽ không được dân thực hiện, không thể đi vào thực tiễn, chỉ nằm trên bàn giấy; các phong trào thi đua trở nên hình thức. Chỉ những người cán bộ, công chức hết lòng vì dân, bất cứ ở đâu, khi nào cũng được dân tôn vinh, kính trọng, tin yêu mới là những người hiểu rõ vai trò của dân chủ và thực hành dân chủ; bởi thực hành dân chủ theo lời dạy, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là để phát huy những sáng kiến, kinh nghiệm trong dân, huy động các nguồn lực phát triển trong các thành phần kinh tế, tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Ngày nay, trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “vừa hồng vừa chuyên”, đặc biệt là cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, đảng bộ, chính quyền các cấp sẽ không thể thành công nếu không dựa vào dân, phát huy quyền dân chủ của nhân dân. Nội dung thực hành, phát huy dân chủ của nhân dân hiện nay bao gồm nhiều mặt, từ xây dựng chủ trương, đường lối, hoạch định chính sách, pháp luật cho đến tổ chức thực hiện. Quá trình đó đòi hỏi phải:

- Luôn luôn xuất phát từ lợi ích của đại đa số nhân dân để xây dựng đường lối, chính sách.

- Gần dân, luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân để nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, yêu cầu của dân sinh, dân trí... để cùng dân bàn bạc, đưa ra phương hướng, biện pháp giải quyết.

- Đảng bộ, chính quyền các cấp phải có các biện pháp để thực hành dân chủ thực sự trong nhân dân, để nhân dân được tham gia, được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, được quyết định theo đa số đối với những vấn đề liên quan tới lợi ích thiết thân của nhân dân ở cơ sở. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trên cơ sở thực hiện tốt Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; qua đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố sự đồng thuận, nhất trí về chính trị và tinh thần trong xã hội, cộng đồng địa phương.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, văn hóa ở địa phương, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, hạn chế tác hại của lợi ích nhóm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí có hiệu quả; xử lý triệt để, nghiêm minh, kịp thời đối với những cá nhân có hành vi tham ô, xâm hại đến lợi ích chính đáng của nhân dân.

- Tiếp tục thực hiện tốt các quy định trong sinh hoạt Đảng, lấy phiếu tín nhiệm, điều tra, thăm dò dư luận xã hội trong nhân dân phục vụ cho công tác xây dựng Đảng hiện nay. Trong mối liên hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng bộ các cấp phải luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân thì mới có thể đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, được nhân dân tiếp nhận và tự giác thực hiện, từ đó huy động được nguồn nhân lực, vật lực của chính nhân dân. Dựa vào dân, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân cũng là nền tảng giúp Đảng ta tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Ban biên tập

 


Số lượt người xem: 667 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày