SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
1
5
6
4
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Thứ Hai, 01/08/2016, 08:10

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 06 thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, để nâng cao hơn nữa chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ thị Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, xem đây là việc làm tự giác, thường xuyên của tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân mình. Đồng thời tiếp tục phổ biến, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, hiệu quả, thiết thực, xóa bỏ những biện pháp, cách làm nặng hình thức, phong trào, hiệu quả thấp.

Trong công tác tuyên truyền, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về các nội dung, chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó tạo ra ý thức tự giác, tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu. Hàng năm, mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh phải có bản đăng ký cụ thể nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác sát hợp với bản thân và chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao. Kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là căn cứ xem xét, đánh giá, xếp loại đảng viên, công chức, viên chức; đồng thời là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua khen thưởng hàng năm.

Chỉ thị 06 cũng nhấn mạnh việc đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong việc tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo các phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể”, “kết hợp giữa xây và chống”…

Theo tinh thần Chỉ thị, hàng năm, vào dịp 19/5 và 2/9 tổ chức lễ viếng và báo công với Bác tại Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi) và xã Long Điền (huyện Đông Hải). Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi, Đông Hải và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tăng cường tổ chức các hoạt động để cán bộ, đảng viên và nhân dân tưởng nhớ Bác và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trên tinh thần trang trọng, thành kính, thiết thực, tiết kiệm.

Sau Chỉ thị 06, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn ban hành Công văn số 105/CV-TU về việc triển khai nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhấn mạnh những nội dung quan trọng cần triển khai thực hiện từ nay đến hết năm 2016. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho biết từ nay đến cuối năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi, Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ Sở Tư pháp làm điểm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị để rút kinh nghiệm chỉ đạo trong toàn tỉnh./.

Ban biên tập


Số lượt người xem: 942 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày