SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
2
1
6
3
7
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Thứ Hai, 23/03/2020, 14:00

Thực hành phong cách làm việc khoa học theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả vừa thiết thực; tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức, thẩm mỹ và đầy tính nhân văn; là tấm gương sáng cho mọi người, mọi thế hệ người Việt Nam học tập và làm theo. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cán bộ, đảng viên “Thực hành phong cách làm việc khoa học theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ nhất, làm việc phải có mục đích, kế hoạch rõ ràng, thiết thực; chương trình, kế hoạch đặt ra phải sát hợp, có trọng điểm.

Phong cách làm việc khoa học của Hồ Chí Minh là làm việc phải có mục đích và kế hoạch rõ ràng, thiết thực. Muốn có kế hoạch khoa học thì “Việc chính, việc gấp thì làm trước. Không nên luộm thuộm, không có kế hoạch, gặp việc nào, làm việc ấy”. Hết sức tránh chuyện vạch ra “Chương trình công tác thì quá rộng mà kém thiết thực” và căn bệnh “đánh trống bỏ dùi” gây lãng phí tiền của, nhân lực và thời gian của Nhân dân. Nhiệt tình cách mạng là yếu tố cơ bản trong phẩm chất của mỗi cán bộ, đảng viên. Có nhiệt tình cách mạng, mới có say mê, tận tuỵ với công việc. Tính cách mạng, lòng yêu nước, thương dân là động lực thôi thúc cán bộ, đảng viên chuyên tâm, tận tuỵ với công việc. Tuy nhiên, nhiệt tình cách mạng chỉ thật sự đem lại hiệu quả khi nó được thống nhất với tri thức khoa học. Nhiệt tình cách mạng sẽ trở thành duy ý chí nếu thiếu tri thức khoa học. Thực tiễn cho thấy, có nhiệt tình mà thiếu tri thức khoa học sẽ dẫn tới sai lầm, chệch hướng, thậm chí dẫn đến phá hoại vô ý thức.

Thứ hai, khi xem xét và quyết định mọi việc đều phải điều tra, nghiên cứu, phân tích toàn diện, phải tôn trọng quy trình ra quyết định, tranh thủ ý kiến của tập thể lãnh đạo và quần chúng.

Phong cách làm việc khoa học đòi hỏi khi xem xét và quyết định mọi việc đều phải điều tra, nghiên cứu, phân tích toàn diện, phải tôn trọng quy trình ra quyết định, tranh thủ ý kiến của tập thể lãnh đạo và quần chúng. Người chỉ rõ: “Gặp mỗi vấn đề, ta phải đặt câu hỏi: Vì sao có vấn đề này? Xử trí như thế này, kết quả sẽ ra sao? Phải suy tính kỹ lưỡng, chớ hấp tấp, chớ làm bừa, chớ làm liều, chớ gặp sao làm vậy”. Việc gì cũng phải điều tra rõ ràng, cẩn thận rồi mới quyết định và thực hiện đến nơi, đến chốn. Đặc biệt, đối với những vấn đề mới, phức tạp có ảnh hưởng lớn tới tổ chức Đảng, đơn vị và Nhân dân, cần phải làm thử, làm điểm trước khi quyết định. Tuyệt đối không ra quyết định khi chưa có thông tin đầy đủ, chưa có phương án tính toán hiệu quả. Tránh chủ quan duy ý chí, che giấu khuyết điểm để chạy theo thành tích.

Thứ ba, biết quý trọng thời gian, biết giờ nào việc nấy và có năng lực giải quyết công việc một cách tốt nhất trong một thời gian ngắn nhất.

Phong cách làm việc khoa học là phải biết quý trọng thời gian, biết giờ nào làm việc ấy và có năng lực giải quyết công việc một cách tốt nhất trong một thời gian ngắn nhất. Người từng nói: “Thời giờ cũng cần phải tiết kiệm như của cải, của cải hết còn có thể làm thêm khi thời gian đã qua rồi không bao giờ kéo lại được ... Người cán bộ phải biết tiết kiệm thời gian của mình, nhưng cũng phải biết tiết kiệm thời gian cho người khác. Cách tốt nhất là tập trung giải quyết dứt điểm từng công việc”, không nên ôm đồm, làm quá nhiều việc, dẫn đến nhiều việc không dứt điểm, không hiệu quả.

Phong cách làm việc khoa học yêu cầu người cán bộ giải quyết công việc trên cơ sở dữ liệu khách quan, dựa trên nền tảng thực tế để lựa chọn ra phương án khả thi nhất và phương án ấy phải đặt trong tổng thể chiến lược lâu dài. Người cán bộ không được vì cái lợi nhỏ trước mắt mà làm tổn hại đến lợi ích to lớn, lâu dài. Tầm nhìn - đó chính là phẩm chất của người có tư duy khoa học và có cách làm việc khoa học.

Thứ tư, làm việc phải đi sâu, đi sát, đánh giá đúng người, đúng việc, sắp xếp công việc hợp lý.

Theo Hồ Chí Minh, phong cách làm việc khoa học đòi hỏi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu phải đi sâu, đi sát, đánh giá đúng người, đúng việc, sắp xếp công việc cho hợp lý. Đi sâu, đi sát, nắm chắc tình hình; tránh bệnh chủ quan, xa rời thực tế, thiếu sâu sát cơ sở, trở thành mệnh lệnh, quan liêu hách dịch, xa dân, không nghe được ý kiến của quần chúng phản ảnh. Do chủ quan nên tiến hành không sát, không đúng, nên kết quả công việc thường hạn chế, hiệu quả thấp, thậm chí thất bại. Sắp xếp công việc hợp lý, khoa học giúp cho công việc trôi chảy, đem lại hiệu quả cao. Tiến độ nhanh hay chậm, hoàn thành tốt hay không là từ chỗ biết sắp xếp công việc một cách khoa học, hợp lý, biết việc nào cần làm trước, việc nào làm sau, nắm được mấu chốt của vấn đề, việc nào là việc quan trọng. Không nên tham làm nhiều cùng trong một lúc, mà làm xong việc này mới làm sang việc khác, làm đến đâu chắc đến đó, làm từ việc nhỏ đến việc lớn, việc đơn giản đến việc phức tạp.

Thứ năm, phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện và rút ra kinh nghiệm.

Phong cách khoa học đòi hỏi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu phải thường xuyên kiểm tra, giám sát công việc và sau mỗi công việc phải biết đánh giá, rút ra kinh nghiệm cho lần sau và cho người khác. Kiểm tra, giám sát và rút ra kinh nghiệm còn có tác dụng phân loại, đánh giá đúng năng lực cán bộ, giúp đỡ cho cán bộ phát triển./.

Ban Biên tập


Số lượt người xem: 159 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày