SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
2
1
7
7
2
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Thứ Tư, 25/03/2020, 13:25

Rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc khoa học, trung thực của người cán bộ, đảng viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng phong cách làm việc khoa học, trung thực. Người nói: “Đảng có hiểu rõ tình hình thì đặt chính sách mới đúng”. Vì vậy, Người yêu cầu mỗi cán bộ, công chức khi giải quyết một công việc gì đó phải tiến hành điều tra, nghiên cứu để nắm việc, nắm người, nắm tình hình cụ thể. Bác thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức rằng “óc phải nghĩ, mắt phải trông, tai phải nghe, miệng phải nói, chân phải đi, tay phải làm” để điều tra, nghiên cứu thật kỹ, thu thập đầy đủ, chính xác và nắm chắc tình hình thực tế.

Người dặn: Trước khi thực thi công vụ, bất kể việc gì, từ lớn đến nhỏ đều cần xác định rõ mục đích, nội dung, chương trình, kế hoạch. Người đòi hỏi tất cả cán bộ, công chức trong bộ máy Đảng, Nhà nước, đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở phải xây dựng kế hoạch làm việc trong từng giờ, ngày, tuần, tháng, năm một cách cụ thể, thiết thực, vừa sức; nội dung một, kế hoạch mười, biện pháp phải hai mươi. Theo Người, làm việc khoa học là phải giờ nào việc nấy, chấp hành đúng giờ giấc, biết tôn trọng thời giờ của người khác, tránh lối làm việc tùy tiện, bạ đâu hay đó. Người kịch liệt phê phán lối làm việc “bàn giấy” trong “bốn bức tường”, “chỉ tay năm ngón”. Người khuyến khích cán bộ công chức sâu sát cơ sở, kiểm tra đôn đốc, thường xuyên rút kinh nghiệm, biết tổng kết thực tiễn. Người căn dặn: “Tuyệt nhiên không một ai được che đậy sai lầm, bưng bít sự thật, né tránh những sự việc tiêu cực, mà phải có thái độ cầu thị, mạnh dạn dám thừa nhận, công khai những lỗi lầm và kiên quyết tìm cách khắc phục, sửa chữa để tiến bộ”.

Quan niệm của Người là “dối trá với Đảng” là “có tội với Đảng” và “một Đảng giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng”. Các biểu hiện “làm cho xong chuyện, làm ít xuýt ra nhiều, để có một báo cáo thật kêu” luôn là những hành vi xa lạ với phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Người luôn là tấm gương mẫu mực trung thực với chính mình, với Đảng, với dân. Trên cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Đảng, những gì chưa làm được cho dân, thậm chí những sai lầm gây tổn thất cho cách mạng, Người dũng cảm, thành khẩn nhận lỗi về mình, xin lỗi dân với thái độ cầu thị và tìm mọi giải pháp khắc phục hậu quả để yên lòng dân...

Phong cách làm việc khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn được biểu hiện rõ ở chỗ khi làm xong một công việc, dù thành công hay thất bại đều có tổng kết rút kinh nghiệm để tiến hành những công việc khác tốt hơn. Người lãnh đạo phải biết sử dụng bộ máy, những người cộng sự, những cơ quan giúp việc một cách khoa học, hiệu quả và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của cấp dưới và quần chúng.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng về phương pháp, tác phong làm việc khoa học, khách quan, trung thực. Người cũng thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Khoa học và trung thực trong tư tưởng của Người không mang tính hàn lâm, không quá cao xa, mà ngược lại, đó là những lời dạy bảo, những việc làm cụ thể, gần gũi, dung dị giữa đời thường, nhưng lại thiết thực và có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Thực tế cho thấy, mỗi cán bộ, đảng viên phải có phương pháp, tác phong làm việc khoa học, trung thực, khách quan để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, được quần chúng Nhân dân tín nhiệm. Bởi vì, khi người cán bộ, đảng viên có tri thức khoa học và kỹ thuật, có trình độ lý luận cách mạng, có năng lực công tác và luôn tâm huyết với nghề nghiệp, nhưng nếu không có phương pháp, tác phong làm việc khoa học, xa rời thực tiễn, ít chịu cập nhật những biến đổi của tình hình, thậm chí chuyên quyền, quan liêu, độc đoán,... thì khi thực hiện các nhiệm vụ thường gặp khó khăn, vướng mắc, chất lượng và hiệu quả công việc sẽ không đạt được như mong muốn.

Để khắc phục những biểu hiện của phương pháp, tác phong làm việc thiếu tính khoa học, thiếu tính thực tiễn tồn tại ở không ít cán bộ, đảng viên cần phải có những biện pháp cụ thể, mà Hồ Chí Minh gọi là “cách lãnh đạo”. Đó là nghệ thuật công tác lãnh đạo, quản lý của người cán bộ, đảng viên, được biểu hiện bằng phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả. Người cán bộ, đảng viên không những vừa phải có đức, có tài, vừa “hồng” vừa “chuyên”, nhưng đồng thời cũng phải có “cách lãnh đạo”. Phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện trong mọi điều kiện, hoàn cảnh công tác để không ngừng hoàn thiện phương pháp, tác phong làm việc khoa học, trung thực, khách quan, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần ý thức đầy đủ về việc học tập phong cách làm việc Hồ Chí Minh; xác định đây không chỉ là trách nhiệm của người đảng viên, mà còn là một giải pháp để hoàn thiện phong cách làm việc, nâng cao chất lượng công tác. Trong công tác chuyên môn, cần có sự đầu tư chuyên sâu, chính xác về kiến thức và đảm bảo thường xuyên cập nhật văn bản mới, kiến thức thực tiễn mới. Việc giải quyết các công việc, nhất là đối với công tác phối hợp và giải quyết các vấn đề phát sinh cần nắm rõ tình hình, phân tích, đánh giá để lựa chọn phương án giải quyết tối ưu, làm được đến đâu báo cáo đến đấy, không vì thành tích của cá nhân mình mà báo cáo sai sự thật; có nhược điểm, khuyết điểm phải nghiêm khắc tự phê bình và phê bình, có phương hướng và biện pháp cụ thể, quyết tâm khắc phục, sửa chữa, không tìm mọi cách để ngụy biện, bao che, đổ lỗi cho khách quan, đổ lỗi cho người khác.

Trong tình hình hiện nay, việc đổi mới phong cách làm việc theo tư tưởng và tấm gương về phong cách làm việc của Hồ Chí Minh đang là một vấn đề quan trọng và cấp thiết. Trước tiên, mỗi cán bộ, đảng viên phải thấy rõ ý nghĩa tầm quan trọng và nội dung yêu cầu của học tập và làm theo phong cách làm việc của Hồ Chi Minh. Từ đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự mình tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững tri thức về con người, biết trao đổi, làm việc với từng đối tượng con người cụ thể một cách thật sự dân chủ, văn hóa. Đồng thời, để hình thành phong cách làm việc khoa học yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.

Học tập và phát huy những giá trị tốt đẹp của phong cách Hồ Chí Minh trong thời đại mới đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, xác định đúng vai trò của người cán bộ, đảng viên là “công bộc của dân”. Với phương hướng đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần tích cực thay đổi thói quen và tư duy cũ, hình thành phong cách làm việc mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan./.

Ban Biên tập


Số lượt người xem: 165 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày