SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
4
9
6
5
Báo cáo hoạt động Thứ Ba, 24/01/2017, 09:55

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Văn phòng HĐND tỉnh

Báo cáo số 02/BC-VP ngày 24/01/2017

Số lượt người xem: 40 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày