SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
6
4
6
7
4
Báo cáo hoạt động Thứ Ba, 24/01/2017, 09:55

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Văn phòng HĐND tỉnh

Báo cáo số 02/BC-VP ngày 24/01/2017

Số lượt người xem: 15 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày