SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
4
7
8
9
Báo cáo hoạt động Thứ Hai, 05/02/2018, 10:00

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Văn phòng HĐND tỉnh

Báo cáo số 04/BC-VP ngày 05/02/2018

Số lượt người xem: 46 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày