SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
7
7
0
6
Báo cáo hoạt động Thứ Hai, 18/02/2019, 10:00

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng HĐND tỉnh

Báo cáo số 03/BC-VP ngày 18/02/2019

Số lượt người xem: 80 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày