Liên kết web
Thăm dò
HĐND tỉnh phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bạc Liêu năm 2021
Icon Image

hực hiện văn bản số 4603/BNV-TCBC ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các cơ quan Tham mưu - tổng hợp năm 2020 của tỉnh Bạc Liêu
Icon Image

Ngày 03 tháng 3 năm 2021, Văn phòng HĐND tỉnh (đơn vị Trưởng Khối thi đua) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các cơ quan Tham mưu - tổng hợp (Khối thi đua số 02) năm 2020. Tham dự Hội nghị tổng kết có đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở và công chức làm công tác thi đua khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua số 02.

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Phước, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn