Liên kết web
Thăm dò

null Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh

Hoạt động giám sát
Thứ hai, 11/05/2020, 08:56
Màu chữ Cỡ chữ
Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã tiến hành xem xét, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện 22 kiến nghị của các Đoàn giám sát và 01 ý kiến chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, liên quan đến: công tác phòng, chống ma túy và quản lý đối tượng tại cộng đồng; việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý đất công và rừng phòng hộ trên địa bản tỉnh, giai đoạn 2015 - 2017; việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; tình hình và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ năm 2013 - 2017.

Đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và ghi nhận những kết quả đã đạt được của Ủy ban nhân dân tỉnh thời gian qua trong việc tổ chức thực hiện các kiến nghị. Nhìn chung, hầu hết các kiến nghị của Đoàn giám sát đều được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện; mức độ hoàn thành đối với từng kiến nghị tuy có khác nhau nhưng đã dần khắc phục được những hạn chế trước đó, một số lĩnh vực đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời ban hành Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; giao định mức biên chế cho Cơ sở cai nghiện ma túy đúng theo quy định và chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng thêm phòng học tại Cơ sở cai nghiên ma túy tỉnh, dự kiến sau khi hoàn thành vào năm 2021, Cơ sở cai nghiện ma túy có thể chứa tối đa khoảng 800 học viên, khắc phục tình trạng quá tải như hiện nay; giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư Dự án tổng thể (điều chỉnh) xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai; thực hiện công tác kiểm tra, rà soát quỹ đất công trên toàn tỉnh để thống kê, xác lập hồ sơ quản lý đất đai, tránh tình trạng đất công bị lấn chiếm, nhất là đất có diện tích không lớn nằm xen kẽ trong các khu dân cư; chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát đất cơ sở tôn giáo, đất trụ sở cơ quan, đất công trình sự nghiệp,… để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kết quả đến ngày 30/12/2019 đã cấp 5.739,1ha đất nông nghiệp, cấp 1.934,1ha đất phi nông nghiệp; việc thi công xây dựng khu dân cư, tái định cư rừng phòng hộ giai đoạn 1 được quan tâm đúng mức, đến nay đã hoàn thành 02/03 khu tái định cư, khu 03 đã hoàn thành được 80% khối lượng; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2019 vượt chỉ tiêu của Chính phủ giao 3,08%,… Tuy nhiên, việc chỉ đạo thực hiện vẫn còn hạn chế, nên thực tế có một số kiến nghị của Đoàn giám sát, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nhưng đạt kết quả chưa cao như: công tác quản lý đất công và việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học - công nghệ chưa chặt chẽ, chuyển biến chậm.

Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao thái độ nghiêm túc của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát, đặc biệt là ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống ma túy, quản lý rừng phòng hộ và việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian tới, khi nhận được báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát cần xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo các Sở, Ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện các kiến nghị; cần có giải pháp cụ thể để làm giảm tỷ lệ người tái nghiện, tạo điều kiện về vốn, việc làm để người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền về những tác hại của ma túy, không để ma túy xâm nhập đến vùng nông thôn; chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức thực hiện thí điểm mô hình cai nghiện tại cộng đồng. Đối với lĩnh vực y tế, cần thực hiện có hiệu quả hơn nữa các mặt công tác, bảo đảm thực hiện đạt chỉ tiêu của Chính phủ giao về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường giáo dục y đức cho các Y, Bác sĩ tại các cơ sở y tế và nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù dành cho đội ngũ Y, Bác sĩ có trình độ cao và khắc phục dần tình trạng vượt trần và chậm thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế. Đối với công tác quản lý đất công, tăng cường việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý đất đai; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện công tác quản lý đất công và rừng phòng hộ trên địa bàn quản lý; thường xuyên tổ chức thanh, kiểm tra và xử lý các sai phạm phát sinh liên quan đến quản lý đất công, rừng phòng hộ; xem xét, xử lý dứt điểm 45 công trình dự án quá 03 năm chưa triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện di dân ra khỏi rừng phòng hộ để vào các khu tái định cư đã xây dựng hoàn thành, tránh lãng phí. Đối với lĩnh vực khoa học - công nghệ, cần chỉ đạo, quản lý sâu sát hơn đối với việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học - công nghệ; nghiên cứu, chấn chỉnh phòng chuyên môn có chức năng tham mưu công tác quản lý khoa học và công nghệ của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, không để ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đồng thời, có giải pháp cụ thể xử lý các đề tài thực hiện chậm tiến độ và các đề tài còn tồn đọng, chưa được quyết toán dứt điểm./.

Số lượt xem: 48

Thiện Lương

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Thanh Nhã, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3922259 - (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn