Liên kết web
Thăm dò

null Ban kinh tế - ngân sách của HĐND tỉnh giám sát tình hình và kết quả hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu từ khi thành lập đến nay

Tin mới nhất|Hoạt động giám sát
Thứ sáu, 02/04/2021, 17:02
Màu chữ Cỡ chữ
Ban kinh tế - ngân sách của HĐND tỉnh giám sát tình hình và kết quả hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu từ khi thành lập đến nay

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu theo quy định của pháp luật từ khi thành lập đến hết năm 2020, từ ngày 29/3 - 01/4/2021, Đoàn giám sát của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh do bà Hồ Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban kinh tế - ngân sách làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh.

Theo báo cáo của các đơn vị, tổng mức vốn điều lệ đến ngày 31/12/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển là 174 tỷ đồng (tổng số vốn giải ngân lũy kế 263 tỷ đồng với 31 dự án), Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã là 10,1 tỷ đồng (tổng số vốn giải ngân lũy kế 15,8 tỷ đồng với 26 dự án).

Quỹ Đầu tư phát triển đảm bảo thực hiện đầu tư theo danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh do HĐND tỉnh ban hành; hoạt động cho vay của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh đã góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn, cải thiện hiệu quả về hoạt động sản xuất - kinh doanh của HTX, giúp các HTX tăng cường nguồn lực đầu tư, mở rộng sản xuất - kinh doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm, vừa nâng cao uy tín các mô hình kinh tế tập thể, vừa tạo công ăn việc làm cho thành viên, người lao động và đảm bảo an sinh xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại những khó khăn trong quá trình hoạt động của Quỹ như: cơ chế, chính sách về hoạt động đầu tư trực tiếp liên quan đến pháp luật về đất đai; một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm phối hợp cùng với Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong việc khảo sát, thẩm định giải ngân các dự án và xử lý nợ khi quá hạn; Còn nhiều doanh nghiệp, Hợp tác xã chưa tiếp cận được vốn vay của Quỹ; cán bộ thực hiện công tác chuyên môn chưa được tham gia tập huấn, đào tạo bồi dưỡng…

Phát biểu tại các buổi làm việc, Trưởng đoàn giám sát - Hồ Thị Tuyết Nhung ghi nhận những kết quả đạt được trong hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh và những khó khăn trong hoạt động của Quỹ, cũng như một số vấn đề lãnh đạo Quỹ kiến nghị. Bên cạnh đó, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Quỹ rà soát, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi quy chế hoạt động của Quỹ cho phù hợp điều kiện thực tế hiện nay; tăng cường công tác phối hợp với các địa phương trong việc thực hiện các dự án có nhu cầu vay vốn từ Quỹ; xem xét lại chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát; cần có phương án cụ thể đối với nguồn vốn để hỗ trợ kịp thời nhu cầu về vốn cho các dự án,…

Mỹ Tiên

Số lượt xem: 19

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Phước, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn