Liên kết web
Thăm dò

null Ban pháp chế của HĐND tỉnh tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tin mới nhất|Thông tin kỳ họp
Thứ năm, 01/04/2021, 07:30
Màu chữ Cỡ chữ
Ban pháp chế của HĐND tỉnh tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định; trong nhiệm kỳ qua, Ban pháp chế luôn nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban theo quy định của pháp luật và phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban luôn chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể, khoa học và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Phó trưởng Ban pháp chế trình bày tham luận tại kỳ họp thứ 17 Tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban pháp chế đã tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện giám sát 07 chuyên đề; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện giám sát 09 chuyên đề của Ban pháp chế. Ban pháp chế đã tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thành công phiên họp giải trình liên quan đến hoạt động tố tụng đối với Bản án số 33/2017/DS-PT. Qua đó, đã tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành văn bản kiến nghị Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xem xét giám đốc thẩm bản án theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, để có cơ sở chuẩn bị cho việc thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc để có thêm thông tin cần thiết, làm cơ sở phục vụ cho công tác tiếp công dân, Ban pháp chế đã xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát 05 chuyên đề và khảo sát 05 vụ việc cụ thể có liên quan đến hoạt động tố tụng. Theo đó, đã tổ chức thẩm tra 49 báo cáo và 27 dự thảo nghị quyết theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý 660 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân gửi đến Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh có nội dung liên quan đến công tác quản lý và sử dụng đất; bồi thường giải tỏa và bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án; không đồng ý với bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định hành chính, kết luận của các cơ quan chức năng…; tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 06 buổi tiếp công dân định kỳ để xem xét, giải quyết các yêu cầu, khiếu nại đối với 10 vụ việc bức xúc kéo dài; qua đó đã kịp thời có hướng chỉ đạo giải quyết nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân.

Nhìn chung, công tác tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động giám sát, khảo sát luôn tuân thủ đúng quy định pháp luật; phạm vi, đối tượng giám sát, khảo sát được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm; qua giám sát, khảo sát, đã kịp thời kiến nghị các giải pháp giúp các đơn vị chịu sự giám sát, khảo sát tiếp tục phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, một số Thành viên của Ban pháp chế ít tham gia các Đoàn giám sát, khảo sát và các cuộc họp thẩm tra của Ban; việc nghiên cứu trước tài liệu để phát biểu đóng góp ý kiến tại các buổi giám sát, khảo sát, thẩm tra chưa nhiều, nên chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban có lúc chưa đáp ứng yêu cầu; một số báo cáo, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi còn chậm so với thời gian quy định, nên công tác thẩm tra gặp không ít khó khăn, bị động; trong nhiệm kỳ, Ban pháp chế đã ban hành 448 văn bản để chuyển các nội dung liên quan đến yêu cầu, khiếu nại và tố cáo của công dân đến Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành, các cấp xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên đến nay, số lượng văn bản phúc đáp của các cơ quan, đơn vị gửi đến Ban pháp chế còn ở mức thấp, gây khó khăn cho Ban trong việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của công dân.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban pháp chế trong nhiệm kỳ tới, đầu nhiệm kỳ, cân nhắc lựa chọn thành viên Ban pháp chế phải là những đại biểu có am hiểu về pháp luật, có điều kiện về thời gian để tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra của Ban; tăng cường đổi mới các hoạt động của Ban pháp chế, bảo đảm thực hiện đúng, đủ, chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Ban theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Ban; giữ mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với các Ban, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương để tăng cường phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ; nâng cao chất lượng các báo cáo giám sát, báo cáo thẩm tra thông qua việc tăng cường khảo sát thực tế để thu thập thông tin có liên quan và nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thông qua tổ chức giám sát chuyên đề những vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo bức xúc kéo dài hoặc được dư luận xã hội quan tâm./.

Thiện Lương

Số lượt xem: 49

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Phước, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn