Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi cho hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Thống nhất chủ trương sử dụng kinh phí NSNN để mua và tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Về kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019 Quy định nội dung, mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù cho HLV, VĐV thể thao thành tích cao của tỉnh Bạc Liêu đang tập trung tập huấn, thi đấu. Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh Kéo dài thời gian thực hiện giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương ban hành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 Ban hành nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Liên kết web
Thăm dò

null Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh

Tin mới nhất|Thông tin kỳ họp
Thứ năm, 19/08/2021, 10:59
Màu chữ Cỡ chữ
Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh

Trên cơ sở tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh; tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh thông qua chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

* Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022:

HĐND tỉnh xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2022,… Báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh 6 tháng đầu năm và xem xét các báo cáo chuyên đề khác theo quy định của pháp luật. Xem xét báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. Xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh. Xem xét các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn.

* Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022:

HĐND xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022,... Báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh và xem xét các báo cáo chuyên đề khác theo quy định của pháp luật. Xem xét báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh. Xem xét các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn.

* Ngoài ra, trong năm 2022, HĐND tỉnh giám sát 02 chuyên đề: việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2016 - 2021 (dự kiến 6 tháng đầu năm) và việc thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (dự kiến 6 tháng cuối năm).

HĐND giao Thường trực HĐND ban hành nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề; nghị quyết phải xác định rõ đối tượng, phạm vi, nội dung, kế hoạch giám sát, thành phần Đoàn giám sát, cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát và báo cáo kết quả giám sát với HĐND tỉnh./.

Phòng CT. HĐND

Số lượt xem: 402

 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn