Liên kết web
Thăm dò

null Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh họp định kỳ

VP.Tin hoạt động
Thứ năm, 04/08/2016, 15:35
Màu chữ Cỡ chữ
Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh họp định kỳ

Chiều ngày 03 tháng 8 năm 2016, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp định kỳ tháng 7 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng qua và đề ra chương trình hoạt động tháng tới. ​​​​​​​

Nhìn chung, trong tháng 7, tuy còn một số hạn chế nhất định, nhưng với tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và sự quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ nên đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra trên lĩnh vực xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn,... cụ thể như: tham mưu xây dựng Nghị quyết về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; cán bộ, Đảng viên tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công việc cụ thể của đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương tư, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tham mưu, phục vụ tổ chức thành công kỳ họp thứ hai (kỳ họp thường lệ giữa năm 2016); tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định,…

Trong tháng 8 năm 2016, Chi bộ sẽ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, kịp thời đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, công chức và người lao động cơ quan; tích cực nghiên cứu những quy định mới của pháp luật, nhất là các Luật mới ban hành có liên quan đến công việc chuyên môn của cán bộ, công chức; xây dựng lại Nghị quyết nhiệm kỳ của Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Quy chế hoạt động của Chỉ ủy (do tách Chi bộ); hoàn chỉnh các văn bản sau kỳ họp thứ hai; tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân của các huyện, thị xã, thành phố; tham mưu, chuẩn bị nội dung giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về “tình hình, kết quả triển khai thực hiện một số dự án đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước đã được phê duyệt và các dự án thu hút đầu tư đã có chủ trương đầu tư trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, huyện, thị xã”,…

Ban biên tập

 

Số lượt xem: 22

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Thanh Nhã, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3922259 - (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn