Liên kết web
Thăm dò

null Đoàn giám sát HĐND tỉnh: Làm việc với HĐND các xã, phường và TX. Giá Rai

Hoạt động giám sát
Thứ năm, 16/01/2020, 16:37
Màu chữ Cỡ chữ
Đoàn giám sát HĐND tỉnh: Làm việc với HĐND các xã, phường và TX. Giá Rai

 

 

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND các cấp trên địa bàn thị xã được tổ chức và hoạt động theo các quy định pháp luật mới (Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Tiếp công dân…).

Việc thực hiện các quy định này đã góp phần nâng cao vai trò, vị trí của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thị xã đã ban hành 117 nghị quyết phù hợp với nhu cầu thực tiễn và điểu kiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tổ chức giám sát 20 cuộc và có tổ chức giám sát thực hiện các nghị quyết giám sát; tham gia tiếp công dân 36 cuộc và tiếp nhận trên 600 đơn khiếu nại; không có trường hợp người giữ chức danh do HĐND bầu có phiếu tín nhiệm thấp trên 50%...

Đoàn giám sát HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của HĐND các cấp trên địa bàn TX. Giá Rai, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của HĐND huyện, nhất là cấp xã, phường trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, HĐND, Thường trực HĐND các xã cần phải khắc phục, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn luật để thực hiện tốt các nội dung còn tồn tại, hạn chế, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND.

 Nguồn: baobaclieu.vn

 

Số lượt xem: 36

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Thanh Nhã, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3922259 - (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn