Liên kết web
Thăm dò

null Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Nội vụ

Hoạt động giám sát
Thứ sáu, 01/11/2019, 15:09
Màu chữ Cỡ chữ
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Nội vụ

Thực hiện các chủ trương của Trung ương cũng như của tỉnh, Sở Nội vụ đã sắp xếp và tinh giản còn 5 phòng chuyên môn, 2 đơn vị trực thuộc, với 57 biên chế và 04 hợp đồng lao động theo Nghị định 68. Sở đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt các đề án, kế hoạch kiện toàn tổ chức các cơ quan, đơn vị. Đã giảm 03 cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh; giảm 02 giám đốc và 19 biên chế; giảm 02 đơn vị đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; giảm 05 đơn vị và 43 biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện.

Ông Phạm Văn Thiều, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả mà Sở Nội vụ đã thực hiện trong việc sắp xếp, tinh giản biên chế của đơn vị mình, cũng như công tác tham mưu UBND tỉnh trong việc sắp xếp các đơn vị, cơ quan chuyên môn, tinh giản biên chế theo lộ trình, chỉ tiêu Trung ương giao. Tuy nhiên, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá hiện nay việc tinh giản biên chế chủ yếu là các trường hợp đến tuổi nghỉ hưu, trường hợp tinh giản biên chế theo đánh giá năng lực rất ít, từ đó cho thấy việc đánh giá cán bộ vẫn chưa đúng thực chất, còn nể nang, cần phải khắc phục, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngành nội vụ cần tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị chưa thực hiện tốt chủ trương trên; tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức nghiêm túc, nhất là lĩnh vực y tế và giáo dục./.

Ngọc Hiền

Số lượt xem: 70

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Phước, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn