Liên kết web
Thăm dò

null Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với xã Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình

Hoạt động giám sát
Thứ sáu, 15/05/2020, 08:12
Màu chữ Cỡ chữ
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với xã Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình

Thực hiện bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, tính đến nay xã Vĩnh Thịnh đã đạt 17/19 tiêu chí (còn lại 02 tiêu chí chưa đạt là Giao thông và Trường học). Tổng nguồn vốn đã thực hiện trong giai đoạn này ước tính 175 tỷ 200 triệu. Trong đó, vốn trung ương 80 tỷ đồng; còn lại là ngân sách tỉnh, và vốn của Công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân, Nhân dân đóng góp. Riêng xã Vĩnh Hậu đạt 18/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, theo báo cáo của các xã, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới hiệu quả chưa cao; việc huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới từ xã hội và doanh nghiệp còn thấp; một số chỉ tiêu đạt được nhưng không bền vững; xây dựng hệ thống chính trị, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội có lúc chưa đáp ứng yêu cầu.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời làm rõ một số vấn đề nhằm phân tích những khó khăn, hạn chế cũng như để đánh giá chất lượng các tiêu chí XDNTM của các xã.

Bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, việc xây dựng nông thôn mới là một quá trình thực hiện liên tục, địa phương cần tiếp tục quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và vận động nhân dân để đảm bảo sự ổn định và bền vững các tiêu chí. Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phải chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống vật chất; gắn với đó là nâng cao chất lượng hưởng thụ văn hóa, cải thiện môi trường cho người dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương./.

Phòng Tổng hợp

Số lượt xem: 43

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Thanh Nhã, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3922259 - (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn