Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi cho hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Thống nhất chủ trương sử dụng kinh phí NSNN để mua và tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Về kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019 Quy định nội dung, mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù cho HLV, VĐV thể thao thành tích cao của tỉnh Bạc Liêu đang tập trung tập huấn, thi đấu. Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh Kéo dài thời gian thực hiện giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương ban hành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 Ban hành nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Liên kết web
Thăm dò

null Giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2021 của các Ban HĐND tỉnh khóa X

Tin mới nhất|Tin hoạt động
Thứ ba, 27/07/2021, 16:41
Màu chữ Cỡ chữ
Giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2021 của các Ban HĐND tỉnh khóa X

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND; ngày 23/7/2021, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc ban hành chương trình giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2021 của các Ban HĐND tỉnh khóa X, cụ thể:

Ban kinh tế - ngân sách giám sát tình hình và kết quả triển khai thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Hộ Phòng - Gành Hào và Dự án Nâng cấp mở rộng Cảng Cá Gành Hào (dự kiến tháng 9/2021).

Ban văn hóa - xã hội giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2019 - 2021 (dự kiến tháng 10/2021).

Ban pháp chế giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2019 - 2021 (dự kiến tháng 9/2021).

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các Ban chủ động xây dựng kế hoạch, trình Thường trực cho ý kiến và báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND tỉnh theo luật định. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Đoàn giám sát và các cơ quan chịu sự giám sát căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp tổ chức thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát có trách nhiệm báo cáo kết quả và cung cấp kịp thời những thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Đoàn giám sát và các cơ quan của HĐND tỉnh liên quan đến nội dung giám sát./.

Phòng CT. HĐND

Số lượt xem: 618

 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn