Liên kết web
Thăm dò

null HĐND tỉnh ban hành nghị quyết phê chuẩn đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025

Tin hoạt động
Thứ hai, 30/11/2020, 08:07
Màu chữ Cỡ chữ
HĐND tỉnh ban hành nghị quyết phê chuẩn đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 29/NQ-HĐND phê chuẩn đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025, với những nội dung chính như:

Về mục tiêu:

Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đạt tỷ lệ 1,7% so với tổng dân số. Riêng lực lượng Dân quân thường trực xây dựng tại Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện 01 tiểu đội: 09 lực lượng; Xã trọng điểm về quốc phòng và an ninh xây dựng 02 tổ: 06 lực lượng; Các xã còn lại xây dựng 01 tổ: 03 lực lượng.

Phát triển đảng viên trong Dân quân tự vệ đạt 22% trở lên. Trong đó: Đảng viên trong lực lượng Dân quân đạt từ 20% trở lên; Đảng viên trong lực lượng tự vệ đạt 60% trở lên. Đoàn viên trong lực lượng Dân quân tự vệ đạt 70% trở lên. Hàng năm, huấn luyện Dân quân tự vệ đạt từ 80 - 85%.

100% Chi bộ quân sự có cấp ủy. 100% Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã qua đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở. Trong đó: 100% Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã đến năm 2023 phải qua đào tạo cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở. 100% xã diễn tập chiến đấu phòng thủ; trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng phải tổ chức ít nhất một lần; thời gian cuộc diễn tập tối thiểu một ngày, đêm.

Về nhiệm vụ:

Thứ nhất, về tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ:

Thực hiện công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; tổ chức tuyển chọn, bình xét bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng những người đủ điều kiện để kết nạp vào lực lượng Dân quân tự vệ; quyết định công nhận Dân quân tự vệ hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

Tuyển chọn, kết nạp Dân quân tự vệ năm thứ nhất phải tương ứng với số đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, đạt tỷ lệ 20 - 25% so với tổng số Dân quân tự vệ.

Xây dựng các đơn vị Tự vệ ở các cơ quan của Đảng, cơ quan tổ chức Nhà nước, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp ngoài quốc doanh thuộc các thành phần kinh tế được tổ chức xây dựng tự vệ theo thứ tự ưu tiên, đơn vị có tổ chức đảng xây dựng trước, sau đó đến đơn vị chưa có tổ chức đảng.

Thứ hai, thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức; xây dựng Dân quân tự vệ đủ số lượng, nâng cao chất lượng, tổ chức biên chế chặt chẽ, hợp lý, chú trọng nâng cao chất lượng của Dân quân thường trực, Dân quân cơ động, phòng không, Dân quân ở địa bàn trọng điểm quốc phòng và an ninh.

Thứ ba, thực hiện đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở theo Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, huấn luyện, diễn tập, luyện tập hàng năm theo quy định Luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Dân quân tự vệ.

Thứ tư, nắm chắc diễn biến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; sẵn sàng chiến đấu, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân đánh giặc; góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ làng xã chiến đấu khu vực phòng thủ vững chắc; phối hợp chặt chẽ với công an, quân sự, biên phòng, kiểm lâm và lực lượng khác giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân; là lực lượng xung kích tại chỗ trong phòng chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh…; tích cực lao động sản xuất, gương mẫu chấp hành và vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng làng xã văn hóa, gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới.

Thứ năm, bảo đảm trang bị vũ khí đạn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thứ sáu, mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Về kinh phí thực hiện:

Hàng năm, căn cứ đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và lập dự toán ngân sách trình HĐND tỉnh quyết định.

Số lượt xem: 231

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Thanh Nhã, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3922259 - (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn