Liên kết web
Thăm dò

null Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX

Thông tin kỳ họp
Thứ hai, 04/05/2020, 08:50
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX

Kỳ họp thứ 14 sẽ tổ chức trong 02 ngày (09 - 10/7/2020). Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh dự kiến xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết như: quy định mức khoán kinh phí hoạt động và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp; chính sách hỗ trợ một lần đối với Bí thư Chi bộ và Trưởng khóm, ấp nghỉ công tác; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; quy định về quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hoạt động khuyến nông; ban hành danh mục các khoản phí và lệ phí; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án lắp đặt 03 phao quan trắc nước mặt tự động ở 03 vùng sinh thái khác nhau; phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý; về việc đặt tên, đổi tên đường trên địa bàn huyện Đông Hải; về chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; về kết quả giám sát về tình hình và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020,…

 

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận, xem xét về nội dung, tiến độ soạn thảo các báo cáo, dự thảo nghị quyết dự kiến thông qua tại kỳ họp, trong đó tập trung phân tích sự cần thiết, tính pháp lý của các dự thảo nghị quyết, nhất là các dự thảo nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật.

Trên cơ sở ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các Sở, Ngành, các Ban của HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với dự kiến các nghị quyết trình tại kỳ họp và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở, Ngành liên quan khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết gửi đến các Ban của HĐND tỉnh đúng thời hạn để thẩm tra. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các Ban của HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật; UBMTTQVN các cấp trong tỉnh phối hợp với các Tổ đại biểu tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri theo luật định,...

Số lượt xem: 70

Phòng Tổng hợp

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Phước, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn