Liên kết web
Thăm dò

null HĐND tỉnh giám sát tại huyện Vĩnh Lợi

Hoạt động giám sát
Thứ năm, 07/11/2019, 14:53
Màu chữ Cỡ chữ
HĐND tỉnh giám sát tại huyện Vĩnh Lợi

Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Lợi, từ năm 2017 đến nay, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc huyện đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các chủ trương, chính sách liên quan đến việc sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế. Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế cơ bản đã tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm đúng nguyên tắc và trình tự các bước thực hiện. Hiện nay, huyện đã chấm dứt toàn bộ hợp đồng làm công việc chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị. Đã sáp nhập Trung tâm dạy nghề và TTGDTX huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Hoạt động thường xuyên, qua sáp nhập đã giảm được 01 Trung tâm dạy nghề của huyện, giảm 01 Giám đốc và 02 biên chế; sắp xếp ghép từ 34 trường xuống còn 28 trường, giảm được 06 lãnh đạo trường.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều phát biểu kết luận buổi giám sát

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều đề nghị huyện Vĩnh Lợi tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, triển khai các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại bộ máy; kiểm tra rà soát xây dựng lộ trình cho các năm tiếp theo đối với việc thực hiện Quyết định 39 của Bộ Chính trị; rà soát nâng cao chất lượng của từng vị trí việc làm, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính,…

* Sáng ngày 06/11, Đoàn giám sát làm việc với Sở NN và PTNT về nội dung trên

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, việc sắp xếp tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế được Sở tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo đúng quy định. Qua rà soát, sắp xếp, kiện toàn, Sở NN&PTNT hiện có 17 đơn vị trực thuộc (gồm 05 Phòng, 07 Chi cục, 03 Trung tâm và 02 Ban), với số lượng biên chế được giao là 373 người. Từ năm 2017 - 2019, Sở NN&PTNT đã tinh giản 102 / 77 người (đạt 132,47% đề án được UBND tỉnh phê duyệt).

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Thiều ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Sở NN&PTNT trong việc sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy và công tác tinh giản biên chế; đồng chí đề nghị lãnh đạo Sở NN&PTNT quan tâm thực hiện rà soát, đối chiếu từng vị trí, cơ cấu ngạch công chức để bố trí, sử dụng phù hợp theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt;  nghiên cứu đề xuất sáp nhập các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng hoặc gần nhau, nhưng quy mô đơn vị nhỏ, khối lượng công việc không nhiều để tập trung và phát huy nguồn lực hiện có, tinh gọn bộ máy, giảm bộ phận gián tiếp, tăng nhân lực phục vụ công tác chuyên môn. Đồng thời, cũng quan tâm công tác nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ để có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được bố trí ổn định lâu dài trong giai đoạn kế thừa./.

Ngọc Hiền

Số lượt xem: 34

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Phước, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn