Liên kết web
Thăm dò

null HĐND tỉnh: Làm việc với UBND tỉnh về sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế

Hoạt động giám sát
Thứ ba, 12/11/2019, 08:58
Màu chữ Cỡ chữ
HĐND tỉnh: Làm việc với UBND tỉnh về sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế

Theo báo cáo của UBND tỉnh, thực hiện Nghị quyết số 18 của BCHTW, Kế hoạch số 60 của Tỉnh ủy, số lượng các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh sau khi sắp xếp là 16 cơ quan; số phòng, chi cục và tương đương thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh là 104 đơn vị (trong đó, có 90 phòng, 01 ban, 13 chi cục); như vậy, đã thực hiện giảm được 35 phòng, 01 ban và 03 chi cục; với số biên chế hiện có 968 biên chế, số lượng cấp phó là 238 người. Cùng với đó, các đơn vị sự nghiệp tiếp tục được rà soát, sắp xếp tinh gọn giảm đầu mối theo Nghị quyết số 19 của BCHTW, sau sắp xếp, số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh là 10 đơn vị; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các cơ quan chuyên môn là 64 đơn vị. Giảm 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, 18 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cơ quan chuyên môn; với số biên chế hiện có 5.789 biên chế, số lượng cấp phó là 185 người.

Công tác điều hành, quản lý Nhà nước sau sắp xếp đảm bảo thống nhất và tập trung được nguồn lực, tạo sự đồng bộ trong triển khai thực hiện, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành tiếp tục được phát huy; tạo chuyển biến lớn trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tạo bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ cải cách về tổ chức bộ máy của tỉnh, giảm được các chi phí, các khâu trung gian không cần thiết.

Ngoài ra, thực hiện việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị định 108 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Việc thực hiện tinh giản biên chế, gắn với cơ cấu lại, bố trí, sắp xếp, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo được mục tiêu, lộ trình tinh giản biên chế đã đề ra theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Đã tinh giản được 855 biên chế (trong đó, nghỉ hưu trước tuổi 275; thôi việc ngay 133 biên chế; nghỉ hưu đúng tuổi 447).

Mặc dù đạt được một số kết quả tích cực song trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc. Khó khăn nhất là chưa có hướng dẫn về cơ cấu, tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, cơ chế quản lý,… đã làm chậm tiến độ sắp xếp, tổ chức bộ máy, nảy sinh nhiều bất cập trong triển khai thực hiện. Việc tinh giản chủ yếu là nghỉ hưu đúng tuổi, các đối tượng khác chưa được mở rộng do vướng về điều kiện tinh giản theo quy định của Trung ương.

 

 

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Ủy viên BTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Thiều, Ủy viên BTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng và quyết tâm của UBND tỉnh trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, địa phương phải thực hiện đúng quy định về quản lý biên chế công chức, biên chế sự nghiệp đã thực hiện tinh giản. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế theo quy định; đây cũng là tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của cơ quan, địa phương, đơn vị và kết quả đánh giá, phân loại hàng năm của người đứng đầu,…

Ngọc Hiền

 

Số lượt xem: 44

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Phước, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn