Liên kết web
Thăm dò

null Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lợi đã tổ chức Kỳ họp thứ mười, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HTX Tin hoạt động
Thứ tư, 02/01/2019, 08:01
Màu chữ Cỡ chữ
Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lợi đã tổ chức Kỳ họp thứ mười, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Quang cảnh kỳ họp

Thực hiện Nghị quyết 03 của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, trong năm 2018, với nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, điều hành và sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, do đó tình hình kinh tế - xã hội của huyện đã đạt kết quả khả quan trên một số lĩnh vực. Trong đó, có 17/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng trưởng đạt 108,33%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm đạt 126,67%; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 76,56%; Tổng sản phẩm trong huyện bình quân đầu người đạt 79,40%...

Đồng chí Trần Ngọc Ân, Phó chủ tịch UBND huyện báo cáo tại kỳ họp

Kỳ họp cũng đã thông qua các văn bản: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo việc tham gia xây dựng chính quyền; kết quả thực hiện thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2018, dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2019; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XI…

Chủ tọa kỳ họp

HĐND huyện cũng đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển - kinh tế xã hội năm 2019 của huyện; điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2018; phương án phân bổ ngân sách Nhà nước huyện năm 2019; kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2019…

 Thanh Tuấn

 

Số lượt xem: 74

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Phước, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn