Liên kết web
Thăm dò

null Kế hoạch tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

VP.Tin hoạt động
Thứ tư, 08/03/2017, 10:00
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Căn cứ Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với một số nội dung cụ thể như:

Về nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền nội dung của Chỉ thị 05 và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ những điểm mới trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về đạo đức, phong cách của Người gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương tư (khóa XII).

- Tuyên truyền quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kết quả đạt được qua từng tháng, quý, năm và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh.

- Tuyên truyền, biểu dương những cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác; chú trọng tuyên truyền về sự gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu cơ quan trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực; đồng thời, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động.

Về nội dung học tập:

- Tiếp tục tổ chức học tập; quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương tư (khóa XII) của Đảng và những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của Nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống giản dị, không tham nhũng, lãng phí tài sản của Nhà nước, của Nhân dân”.

- Trên cơ sở nội dung của chủ đề chung, nghiên cứu, học tập, thảo luận, liên hệ với nhiệm vụ của đơn vị, tập trung vào những chủ đề chính sau:

Sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư của từng cán bộ, đảng viên, đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách và từng công chức, người lao động trong cơ quan; nâng cao đạo đức công vụ, không tham nhũng, không hối lộ và nhận hối lộ; thực hành tiết kiệm, phòng chống tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Sự đoàn kết, nhân ái, bản lĩnh, khiêm tốn, giản dị, trung thực, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; ý thức tôn trọng pháp luật, chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, ý thức chấp hành nguyên tắc, tổ chức kỷ luật, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát ngôn,…; phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, nhạy bén,…

Sự toàn tâm, toàn ý, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, gắn bó với Nhân dân, chăm lo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, của cử tri; nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh việc rèn luyện, giữ gìn, nâng cao đạo đức, phẩm chất chính trị; kiên quyết đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống; chống thói ba hoa, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít; giữ gìn đời tư và cuộc sống gia đình giản dị, trong sáng.

- Trên cơ sở quán triệt học tập và làm theo các nội dung, chuyên đề chung, trong năm 2017, tập trung quyết tâm làm chuyển biến rõ nét trên ba lĩnh vực quan trọng như sau:

Thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, học tập và làm theo thấm nhuần lời dạy của Bác hãy “giữ gìn sự đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, khiêm tốn, giản dị, hòa đồng, gần gũi quần chúng, Nhân dân,…

Tạo sự chuyển biến mới trong việc cải cách quy trình, thủ tục hành chính; thực hành triệt để tiết kiệm, không lãng phí, tham ô, tham nhũng, tiêu cực. Tập trung vào việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, điện, nước, văn phòng phẩm, ô tô, mua sắm, sửa chữa tài sản công,… Tiết kiệm trong chi tiêu tiếp khách, hội họp,… Đây là những nội dung chính về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Bác về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị năm 2017.

Chuyển biến rõ nét việc cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo, đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách,… phải toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân và trách nhiệm cao với công việc được giao, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cá nhân.

Về hình thức thực hiện:

- Tiếp tục duy trì tổ chức theo hình thức mỗi tháng tổ chức tập trung toàn cơ quan sinh hoạt, học tập một (01) lần, lồng ghép với sinh hoạt định kỳ của Chi bộ.

- Căn cứ chủ đề, thời điểm, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Chi ủy chọn những mẫu chuyện nói về Bác, lời dạy của Bác,… phân công cán bộ, công chức, người lao động kể nhau nghe tại buổi sinh hoạt; có phối hợp với xem phim nói về Bác, trên cơ sở đó, hội nghị trao đổi, thảo luận.

- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động phải có bản đăng ký cụ thể nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác sát hợp với bản thân và chức năng, nhiệm vụ, chuyên môn được giao; có thể đăng ký kết hợp với việc cam kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về việc gìn giữ phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kết quả thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác là căn cứ xem xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong năm./.

Số lượt xem: 65

Ban biên tập

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn