Liên kết web
Thăm dò

null Kinh nghiệm trong hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND

Tin mới nhất
Thứ năm, 25/02/2021, 09:56
Màu chữ Cỡ chữ
Kinh nghiệm trong hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND

Trong thời gian qua, công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết của các Ban của HĐND đã được xác định là một nhiệm vụ quan trọng góp phần cung cấp cho đại biểu những thông tin chính thống, những tư liệu phong phú để thảo luận, chất vấn và thực hiện quyền quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương qua mỗi kỳ họp. Qua quá trình chuẩn bị các kỳ họp HĐND, có thể rút ra những kinh nghiệm như sau:

Đảm bảo tính chủ động trong công tác thẩm tra

Thành viên các Ban của HĐND đa số là kiêm nhiệm và sự am hiểu về các lĩnh vực cũng có giới hạn, trong khi các báo cáo, đề án của UBND  trình mỗi kỳ họp có nhiều nội dung trên nhiều lĩnh vực khác nhau, có những vấn đề mang tính chiến lược lâu dài, có những vấn đề mang tính chuyên môn sâu, thậm chí có vấn đề khá phức tạp và nhạy cảm, nếu không có cách làm thích hợp thì Ban của HĐND khó có thể thẩm tra đạt chất lượng. Do đó, trước hết các Ban của HĐND phải bảo đảm tính chủ động, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để phục vụ cho công tác thẩm tra. Các vấn đề lớn, phức tạp phải dành thời gian thỏa đáng để tiếp cận thông tin, sớm có kế hoạch và tổ chức giám sát, khảo sát, TXCT để nắm thực trạng tình hình; thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật, các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan; nắm thông tin về ý kiến của các Bộ chuyên ngành; tham dự các cuộc họp của UBND về nội dung có liên quan; có thể tranh thủ ý kiến của các cá nhân có kinh nghiệm và am hiểu sâu về nội dung thẩm tra... Có vậy Ban mới nắm chắc, hiểu sâu vấn đề và khi đến họp thẩm tra mới có nguồn thông tin phong phú, đa chiều, ý kiến phản biện của các thành viên Ban có đủ căn cứ xác đáng, đề xuất giải pháp phù hợp và cũng từ đó mà báo cáo thẩm tra của ban cung cấp được nhiều thông tin bổ ích, có sức thuyết phục, giúp cho đại biểu HĐND có đủ căn cứ xem xét, quyết nghị.

Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời gian trong quá trình soạn thảo, thẩm tra

Theo quy định, các báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp phải được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định. Tuy nhiên, trong thực tế một số nội dung phát sinh gần đến kỳ họp UBND mới yêu cầu xin thông qua đề án và dự thảo nghị quyết, không có trong danh mục ban hành nghị quyết đã được HĐND thông qua, nhưng do yêu cầu cần thiết của vấn đề buộc phải bổ sung danh mục ban hành nghị quyết, dẫn đến sự bị động trong thẩm tra, nhiều trường hợp hồ sơ, tài liệu gửi thẩm tra rất chậm trễ. Thực trạng đó cho thấy, nếu cơ quan trình, cơ quan soạn thảo văn bản thực hiện đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định thì đó cũng là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm cho các đề án, dự thảo nghị quyết đạt chất lượng và thuận lợi trong công tác thẩm tra. Để khắc phục những hạn chế đó, trong thời gian gần đây, việc xác định nội dung chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND hàng năm càng được chú trọng; hồ sơ, tài liệu gửi thẩm tra phần lớn là đúng quy định. Mặc khác, các Ban của HĐND còn thường xuyên nắm thông tin tư liệu, kịp thời phát hiện những bất cập trong quá trình soạn thảo và đề xuất với Thường trực HĐND, UBND có ý kiến, đảm bảo cho các văn bản thông qua HĐND tuân thủ đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo luật định.

Phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa Thường trực và các Ban của HĐND

Theo quy định, các Ban của HĐND có nhiệm vụ tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp, sau cuộc họp đó, Ban của HĐND xây dựng báo cáo thẩm tra gửi cho Thường trực và đại biểu HĐND. Đặc biệt, đối với những trường hợp còn có ý kiến khác nhau thì Ban làm rõ nội dung còn khác nhau trình Thường trực HĐND xem xét, cho ý kiến (trước khi trình HĐND) để điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh văn bản trình kỳ họp. Nếu làm đúng trình tự nói trên thì sẽ mất rất nhiều thời gian, trong khi áp lực về thời gian và công việc chuẩn bị cho kỳ họp là rất lớn. Do đó, cần thống nhất phối hợp tổ chức chung một cuộc họp thẩm tra các văn bản trình kỳ họp với đầy đủ thành phần có liên quan tham dự.

Thực hiện đúng yêu cầu và nội dung thẩm tra, thể hiện tính phản biện

Vấn đề có tính quyết định đến chất lượng của công tác thẩm tra, trước hết là Ban của HĐND phải xác định tính hợp Hiến, hợp pháp và tính khả thi, tính đúng đắn của các nội dung trình kỳ họp. Trên cơ sở đó, trong quá trình họp thẩm tra phải nêu cụ thể những vấn đề thống nhất, không thống nhất, những vấn đề cần làm rõ thêm, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Nội dung báo cáo thẩm tra phải thật súc tích, đi sâu phân tích những vấn đề chưa thống nhất, những vấn đề có ý kiến khác nhau và những vấn đề cần kiến nghị giải quyết đối với các cấp, các ngành. Đặc biệt, các kiến nghị của Ban trong quá trình thẩm tra phải được cơ quan trình tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung vào văn bản. Nếu thẩm tra chỉ dừng lại nêu ý kiến “không thống nhất” hoặc “đề xuất chung chung” thì không đủ sức thuyết phục đối với cơ quan trình, cơ quan soạn thảo và đại biểu HĐND cũng không đủ cơ sở để xem xét, quyết định về những đề xuất đó tại kỳ họp./.

Phòng Tổng hợp

Số lượt xem: 51

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Phước, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn