Liên kết web
Thăm dò

null Nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

Tin mới nhất
Thứ sáu, 10/07/2020, 10:47
Màu chữ Cỡ chữ
Nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các Sở, Ngành có liên quan để thống nhất về chương trình, nội dung kỳ họp, xác định những vấn đề trọng tâm, bức xúc ở địa phương để đưa vào xem xét, quyết định tại kỳ họp, phân công trách nhiệm chuẩn bị tài liệu và những vấn đề quan trọng khác phục vụ chu đáo kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Phân công các Ban của HĐND tỉnh thực hiện công tác thẩm tra theo quy định; cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp và các tờ trình của UBND tỉnh trình giữa hai kỳ họp. Các tài liệu kỳ họp đã được Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan liên quan chuẩn bị tích cực và kịp thời gửi tới các vị đại biểu để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến thảo luận và chất vấn tại kỳ họp. Công tác chuẩn bị nội dung và tổ chức các kỳ họp đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy trước khi trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định.

Trong 6 tháng đầu năm Thường trực Hội đồng nhân dân đã chỉ đạo tổ chức 02 kỳ họp; thông qua 31 nghị quyết (trong đó, có 11 nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật) liên quan nhiều lĩnh vực và làm công tác nhân sự theo quy định. Việc ban hành các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục, đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; các nghị quyết được thảo luận kỹ về cơ chế, chính sách, nguồn lực thực hiện và tính khả thi, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế địa phương.

Đối với hoạt động giám sát: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh duy trì và thực hiện tốt hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra. Mặc dù, trong những tháng đầu năm tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì tổ chức giám sát 01 chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh; 02 chuyên đề giám sát của Thường trực. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 04 chuyên đề. Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân chỉ đạo các Ban khảo sát 02 cuộc nhằm nắm thông tin, nhu cầu bức xúc, chính đáng của cử tri để phục vụ cho việc ban hành các nghị quyết của kỳ họp thứ 12 và kỳ họp thứ 14.

Ông Phạm Văn Thiều, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Việc tổ chức các đợt giám sát chuyên đề được Thường trực Hội đồng nhân dân chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là chuyên đề đã được kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Đối với các chuyên đề giám sát của Thường trực, các Ban được lựa chọn có trọng tâm, thiết thực, liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, đời sống người dân, những vấn đề bức xúc, công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội còn nhiều vướng mắc. Phương pháp giám sát được Thường trực Hội đồng nhân dân chỉ đạo đổi mới từ khâu xây dựng đề cương giám sát, thực hiện giám sát đến khâu xây dựng báo cáo kết quả giám sát. Các báo cáo kết quả giám sát đã đánh giá sát thực trạng, nêu rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, kiến nghị các cơ quan có liên quan có biện pháp khắc phục kịp thời. Công tác điều hòa, phối hợp giữa các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ giám sát bảo đảm đúng luật, cơ bản khắc phục việc chồng chéo về thời gian, địa điểm, đơn vị giám sát, khảo sát,… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân.

Trên cơ sở thực tiễn về sự phát triển của địa phương, năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh nhận được 22 tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xem xét, quyết định một số vấn đề mang tính cấp bách, cần phải triển khai ngay nhằm đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc xem xét, quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền được tập thể Thường trực HĐND tỉnh họp bàn thảo luận dân chủ, công khai; mọi quyết định đều dựa trên cơ sở pháp luật, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các ý kiến của từng thành viên Thường trực.

Bên cạnh việc đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, trước, sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri và triển khai sớm đến các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin kịp thời thông báo rộng rãi lịch tiếp xúc cử tri của tất cả các tổ đại biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri biết và tham dự. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch và tiếp tục có những cải tiến về nội dung, dành nhiều thời gian để tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản ánh của cử tri cũng như thông tin, tuyên truyền đến cử tri biết về nội dung các nghị quyết của HĐND tỉnh vừa được ban hành. Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri được chuẩn bị chu đáo, gửi đến đại biểu kịp thời. Sau tiếp xúc, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời và báo cáo trực tiếp tại kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Công tác tiếp công dân được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện đạt nhiều kết quả tốt. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo từng đại biểu hoạt động chuyên trách phải tham gia tiếp công dân với Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp huyện tại nơi mình ứng cử và tại trụ sở làm việc.

Bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2020

Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia tiếp 64 lượt công dân theo định kỳ và tiếp tại cơ quan; đã tiếp nhận và xử lý 98 đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh. Nội dung khiếu nại, tố cáo đa số liên quan đến công tác quản lý và sử dụng đất; bồi thường giải tỏa, bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án; một số đơn có nội dung không đồng ý với các bản án, quyết định hành chính, kết luận, xử lý của cơ quan chức năng,... Qua xem xét, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban pháp chế có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết 48 đơn; trả lời, hướng dẫn công dân 07 đơn; chuyển trả công dân 05 đơn do hình thức, nội dung đơn không đúng quy định pháp luật; lưu, theo dõi 38 đơn do gửi nhiều lần, đơn đã được các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết đúng quy định và không có nội dung, tình tiết mới.

Để từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan để chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND tỉnh tổ chức trong năm 2020 bảo đảm chất lượng; làm tốt vai trò chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh; triển khai các hoạt động giám sát thường xuyên theo quy định của pháp luật và nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh bảo đảm chất lượng, hiệu lực và hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh, UBMTTQVN tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động giám sát tại địa phương. Tổ chức thực hiện đúng quy định về công tác tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Tiếp tục nghiên cứu để hoạt động tiếp xúc cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn thật sự có hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Phòng Tổng hợp

Số lượt xem: 116

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Phước, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn