Liên kết web
Thăm dò

null Nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tin hoạt động
Thứ ba, 23/07/2019, 14:23
Màu chữ Cỡ chữ
Nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Đối với Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh:

- Chủ tịch Hội đồng: 500.000 đồng / buổi họp.

- Phó Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng và các thành viên Hội đồng (gồm các chuyên gia hoặc những người có chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến): 200.000 đồng / người / buổi họp.

- Các thành phần khác tham gia Hội đồng theo quyết định của người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến: 100.000 đồng / người / buổi họp.

Đối với Hội đồng sáng kiến của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Hội đồng sáng kiến cấp huyện:

- Chủ tịch Hội đồng: 300.000 đồng / buổi họp.

- Phó Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng và các thành viên Hội đồng (gồm các chuyên gia hoặc những người có chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến): 100.000 đồng / người / buổi họp.

- Các thành phần khác tham gia Hội đồng theo quyết định của người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến: 50.000 đồng / người / buổi họp.

Mức chi phổ biến sáng kiến: Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị tham gia các hình thức giao dịch về sáng kiến (hội chợ, triển lãm) theo phân cấp ngân sách, bao gồm các khoản: chi phí thuê mặt bằng; chi phí vận chuyển và thiết kế, dàn dựng gian hàng; chi phí hoạt động chung của Ban tổ chức (trang trí, in ấn tài liệu và các chi phí khác liên quan) với mức chi là: 08 triệu đồng / đơn vị tham gia.

Về nguồn kinh phí thực hiện:

- Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh: Nguồn kinh phí chi cho hoạt động của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh được bố trí trong dự toán hàng năm do Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh quản lý, sử dụng.

- Nguồn kinh phí chi cho Hội đồng sáng kiến cấp huyện: do ngân sách Nhà nước đảm bảo và bố trí trong dự toán hàng năm cho các huyện, thị xã, thành phố.

- Nguồn kinh phí chi cho Hội đồng sáng kiến của các cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại điều 2 Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22/7/2019./.

Phòng Tổng hợp

Số lượt xem: 47

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Thanh Nhã, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3922259 - (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn