Liên kết web
Thăm dò

null Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu

Thông tin kỳ họp
Thứ hai, 07/12/2020, 09:24
Màu chữ Cỡ chữ
Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu

Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện của HĐND các cấp, nhất là hoạt động của đại biểu HĐND và các kỳ họp HĐND đúng theo luật định. Chỉ đạo việc cải tiến công tác tổ chức và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả kỳ họp, chất lượng ban hành các nghị quyết của HĐND, chất lượng thẩm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của HĐND.

Hai là, phối hợp với UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết HĐND tỉnh ban hành; tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp trong năm 2021. Đặc biệt, các nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật trình kỳ họp HĐND phải bảo đảm đúng quy trình, quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ba à, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát của HĐND; tăng cường giám sát chuyên đề theo nghị quyết HĐND tỉnh; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát.

Bốn là, tổ chức các phiên họp Thường trực để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; chỉ đạo, điều hòa phối hợp hoạt động của các Ban của HĐND; giữ mối liên hệ chặt chẽ với Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp.

Năm là, chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động; tăng cường chủ động và làm tốt vai trò tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh.

Sáu là, chuẩn bị kế hoạch tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bảy là, phối hợp với các cơ quan có liên quan chủ động chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tám là, chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh tTổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trong tháng 01 năm 2020. Phối hợp chặt chẽ với các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND và các Sở, Ngành có liên quan chuẩn bị kịp thời, chu đáo, có chất lượng nội dung trình HĐND, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp. Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động, tính chuyên nghiệp trong công tác tham mưu, phục vụ các kỳ họp HĐND, các hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển tải văn bản đến đại biểu bảo đảm kịp thời, an toàn, chính xác và tiết kiệm.

Chín là, phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức chu đáo và nâng cao chất lượng các buổi tiếp công dân; phối hợp với UBND các cấp tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp công dân theo quy định; tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân kịp thời và đúng theo quy định của pháp luật.

Mười là, tiếp tục đổi mới hoạt động và phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND và các cơ quan hữu quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Mười một là, tham gia các hội thảo, hội nghị, phiên họp của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các đoàn công tác của Trung ương, của tỉnh tổ chức.

Phòng Tổng hợp

Số lượt xem: 76

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Thanh Nhã, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3922259 - (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn