Liên kết web
Thăm dò

null Phường 3: Tổ chức Kỳ họp thứ tám - Hội đồng nhân dân khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HTX Tin hoạt động
Thứ ba, 25/12/2018, 09:35
Màu chữ Cỡ chữ
Phường 3: Tổ chức Kỳ họp thứ tám - Hội đồng nhân dân khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND đã nghe các báo cáo, tờ trình của UBND, Thường trực HĐND phường như: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2018; báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND; báo cáo kết quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND báo cáo kết quả thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp như báo cáo thẩm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2018, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết xin bổ sung nguồn thu vượt từ năm 2010 đến năm 2014 vào dự toán chi ngân sách năm 2018; báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND ngày 10/01/2018 của HĐND phường 3 khóa XI, kỳ họp thứ 6 “về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách năm 2018”...

Ngoài ra, các đại biểu HĐND phường đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu đảm bảo nghiêm túc, đúng mục đích, nguyên tắc, quy trình. Qua đó, có 07 người được tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và đa số đều đạt số phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao.

Tại kỳ họp, Tổ đại biểu HĐND thành phố đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố Bạc Liêu; UBND phường báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri và trả lời ý kiến của cử tri trước kỳ họp. Đồng thời các đại biểu có một số ý kiến thảo luận xoay quanh công tác trật tự đô thị, lĩnh vực kinh tế và tình hình thu, chi ngân sách của địa phương.

Cuối kỳ họp, các đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết: Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm; Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2018; Nghị quyết xin bổ sung nguồn thu vượt từ năm 2010 đến năm 2014 vào dự toán chi ngân sách năm 2018; Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND ngày 10/01/2018 của HĐND phường 3 khóa XI, kỳ họp thứ 6 “về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách năm 2018”; Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐND ngày 10/01/2018 của HĐND phường 3 khóa XI, kỳ họp thứ 6 “về việc thông qua phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2018”; Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách năm 2019; Nghị quyết về việc thông qua phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2019; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND phường; Nghị quyết về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2019; Nghị quyết về việc thực hiện 02 tuyến đường kiểu mẫu là đường 30/4 và đường Trần Phú.

                                                                                                                   Tố Phương

Nguồn: tpbl.baclieu.gov.vn

 

Số lượt xem: 68

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Thanh Nhã, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3922259 - (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn