Liên kết web
Thăm dò

null Quy định chế độ thăm hỏi, phúng viếng và hỗ trợ điều trị bệnh đối với cán bộ, công chức, người lao động

Tin mới nhất|Thông tin kỳ họp
Thứ ba, 18/05/2021, 07:41
Màu chữ Cỡ chữ
Quy định chế độ thăm hỏi, phúng viếng và hỗ trợ điều trị bệnh đối với cán bộ, công chức, người lao động

Ngày 17/5/2021, tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh ban hành quy định chế độ thăm hỏi, phúng viếng và hỗ trợ điều trị bệnh đối với CB, CC, VC, NLĐ làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, những người công tác ở các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

* Về chế độ thăm hỏi:

- Đối với cấp tỉnh: Ủy viên BTVTU, UVBCH Đảng bộ tỉnh (kể cả nguyên chức) khi ốm, điều trị tại bệnh viện, mức chi 2.000.000 đồng / người. Trưởng, Phó Sở, Ban, Ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội (kể cả nguyên chức) không là UVBCH Đảng bộ tỉnh khi ốm, điều trị tại bệnh viện, mức chi không quá 1.500.000 đồng / người. CB, CC, VC, NLĐ (kể cả người đã nghỉ hưu) làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội; những người công tác ở các Hội có tính chất đặc thù khi ốm, điều trị tại bệnh viện, mức chi không quá 1.000.000 đồng / người.

- Đối với cấp huyện và tương đương: UVBTV cấp ủy, UVBCH Đảng bộ; Trưởng, Phó Phòng, Ban, Ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội; CB, CC, VC, NLĐ làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, những người công tác ở các Hội có tính chất đặc thù (kể cả người đã nghỉ hưu) khi ốm, điều trị tại bệnh viện, mức chi không quá 50% mức chi của cấp tỉnh / người.

* Về chế độ phúng viếng:

- Đối với cấp tỉnh: Ủy viên BTVTU, UVBCH Đảng bộ tỉnh (kể cả nguyên chức) khi từ trần: Mức chi 2.500.000 đồng / người và 01 vòng hoa. Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ (chồng), vợ (chồng), con của đối tượng này khi từ trần: Mức chi 1.500.000 đồng / người và 01 vòng hoa. Trưởng, Phó Sở, Ban, Ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội (kể cả nguyên chức) không là UVBCH Đảng bộ tỉnh khi từ trần: Mức chi 2.000.000 đồng / người và 01 vòng hoa. Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ (chồng), vợ (chồng), con của đối tượng này (những người đương chức), khi từ trần: Mức chi 1.000.000 đồng / người và 01 vòng hoa. CB, CC, VC, NLĐ (kể cả người đã nghỉ hưu) làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, những người công tác ở các Hội có tính chất đặc thù khi từ trần: Mức chi 1.500.000 đồng / người và 01 vòng hoa. Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ (chồng), vợ (chồng), con của đối tượng này (những người đang làm việc), khi từ trần: Mức chi 1.000.000 đồng / người và 01 vòng hoa.

- Đối với cấp huyện và tương đương: UVBTV cấp ủy, UVBCH Đảng bộ; Trưởng, Phó Phòng, Ban, Ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội; CB, CC, VC, NLĐ làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội (kể cả người đã nghỉ hưu); bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ (chồng); vợ (chồng); con của các đối tượng này (những người đương chức), những người công tác ở các Hội có tính chất đặc thù khi từ trần: Mức chi không quá 50% mức chi của cấp tỉnh / người và 01 vòng hoa.

* Về chế độ hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh: CB, CC, VC thuộc diện BTVTU quản lý; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội công tác ở các Hội có tính chất đặc thù bị bệnh hiểm nghèo như: Bệnh ung thư các loại; xơ gan cổ chướng; tim mạch có can thiệp ngoại khoa, có biến chứng; suy thận mạn giai đoạn phải lọc máu; suy tủy; liệt do mọi nguyên nhân, lao nặng và một số bệnh khác do Thường trực Tỉnh ủy quyết định hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khi điều trị được xem xét hỗ trợ như sau:

- Đối với cấp tỉnh: Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy (kể cả nguyên chức) bị bệnh hiểm nghèo, mức hỗ trợ sau khi trừ phần bảo hiểm y tế thanh toán không quá 60% / người. Ủy viên BTVTU (kể cả nguyên chức); Thứ trưởng đã nghỉ hưu hiện cư trú trên địa bàn tỉnh, bị bệnh hiểm nghèo, mức hỗ trợ sau khi trừ phần bảo hiểm y tế thanh toán không quá 50% / người. UVBCH Đảng bộ tỉnh (kể cả nguyên chức), Vụ trưởng đã nghỉ hưu hiện cư trú trên địa bàn tỉnh bị bệnh hiểm nghèo, mức hỗ trợ sau khi trừ phần bảo hiểm y tế thanh toán không quá 40% / người. Trưởng, Phó Sở, Ban, Ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội (kể cả nguyên chức) không là UVBCH Đảng bộ tỉnh; Phó Vụ trưởng đã nghỉ hưu hiện cư trú trên địa bàn tỉnh bị bệnh hiểm nghèo, mức hỗ trợ sau khi trừ phần bảo hiểm y tế thanh toán không quá 30% / người.

- Đối với cấp huyện và tương đương: UVBTV cấp ủy, UVBCH đảng bộ (kể cả nguyên chức), bị bệnh hiểm nghèo, mức hỗ trợ sau khi trừ phần bảo hiểm y tế thanh toán không quá 20% / người.

* Nguồn kinh phí thực hiện:

- Đối với cấp tỉnh:

+ BTVTU, Thường trực Tỉnh ủy thăm hỏi, phúng viếng, hỗ trợ điều trị bệnh đối với Ủy viên BTVTU, UVBCH đảng bộ tỉnh; Trưởng, Phó Sở, Ban, Ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội (không phải là UVBCH đảng bộ tỉnh). Nguồn NSNN giao dự toán cho VPTU thực hiện.

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chi thăm hỏi, phúng viếng, hỗ trợ điều trị bệnh theo phân cấp. Nguồn NSNN giao dự toán cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh thực hiện.

+ CB, CC, VC, NLĐ ở các cơ quan, đơn vị, những người công tác ở các Hội có tính chất đặc thù sử dụng từ nguồn kinh phí của đơn vị mình để thực hiện chế độ chi này.

- Đối với cấp huyện: Thực hiện theo phân cấp ngân sách.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện quy định này theo quy định của pháp luật. Sở Tài chính lập dự toán và tổng hợp thanh quyết toán kinh phí hàng năm; hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đề nghị xét hưởng chế độ hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh theo quy định; trong cùng chế độ, chính sách, cán bộ có nhiều chức danh, chức vụ khác nhau thì thực hiện chế độ, chính sách cho chức danh, chức vụ cao nhất. Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết./.

Phòng Công tác HĐND

Số lượt xem: 139

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn