Liên kết web
Thăm dò

null Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh

Thông tin kỳ họp
Thứ năm, 17/12/2020, 16:27
Màu chữ Cỡ chữ
Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh

Theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh, nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh được thực hiện như sau:

1. Chi bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo:

- Chi in ấn tài liệu, giáo trình trực tiếp phục vụ lớp học; tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực tế; thuê hội trường, phòng học, thiết bị phục vụ học tập; vật tư thực hành lớp học; thuê phiên dịch và biên dịch; chi tổ chức khai giảng, bế giảng, in chứng chỉ,…: được thực hiện theo hình thức hợp đồng với nhà cung cấp.

- Chi biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng đào tạo, tập huấn: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên: Thực hiện theo Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh.

Đối với chi tiền ăn, tiền đi lại cho giảng viên, báo cáo viên, trợ giảng; chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho giảng viên, báo cáo viên, trợ giảng: Thực hiện theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh.

Mức chi thù lao cho trợ giảng, hướng dẫn viên tham quan, thực hành thao tác kỹ thuật là 100.000 đồng / người / buổi.

2. Chi thông tin, tuyên truyền:

- Tổ chức diễn đàn, tọa đàm, hội thảo, tham quan học tập: Chi chủ trì diễn đàn, hội thảo, tọa đàm (cấp tỉnh): 750.000 đồng / buổi; chi chủ trì hội thảo, tọa đàm (cấp cơ sở): 350.000 đồng / buổi; chi thư ký diễn đàn, hội thảo, tọa đàm (cấp tỉnh): 250.000 đồng / buổi; chi thư ký hội thảo, tọa đàm (cấp cơ sở): 120.000 đồng / buổi. Chi báo cáo viên trình bày tại diễn đàn, hội thảo, tọa đàm cấp tỉnh: 1.000.000 đồng / báo cáo; cấp cơ sở: 500.000 đồng / báo cáo. Thành viên tham gia diễn đàn, hội thảo, tọa đàm cấp tỉnh: 100.000 đồng / thành viên / buổi; cấp cơ sở: 70.000 đồng / thành viên / buổi.

- Thuê hội trường; thuê máy chiếu, trang thiết bị; photo tài liệu; chi thuê phương tiện đưa đón đại biểu từ nơi nghỉ đến nơi tổ chức cuộc họp; phông nền; băng rôn; văn phòng phẩm và các khoản chi khác,…: Chi thực tế theo hình thức hợp đồng với nhà cung cấp.

- Tổ chức hội nghị, chi hỗ trợ tiền ăn, thuê phòng nghỉ; giải khát giữa giờ thực hiện theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh.

3. Chi xây dựng và nhân rộng mô hình:

- Mô hình trình diễn ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn, địa bàn bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch hại, biến đổi khí hậu theo công bố của cấp có thẩm quyền được hỗ trợ 100% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình; ở địa bàn vùng bãi ngang ven biển được hỗ trợ 70% chi phí; các địa bàn còn lại được hỗ trợ 50% chi phí.

- Mô hình ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ 40% tổng kinh phí; mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp được hỗ trợ 100% kinh phí, nhưng không quá 100 triệu đồng / mô hình.

- Hỗ trợ 100% chi phí chứng nhận cơ sở sản xuất thực phẩm an toàn, cơ sở an toàn dịch bệnh khi tham gia xây dựng mô hình theo quy định hiện hành.

- Chi thuê cán bộ kỹ thuật chỉ đạo mô hình trình diễn tính bằng mức lương cơ sở / 22 ngày nhân (X) số ngày thực tế thuê.

Ngoài ra, nghị quyết còn quy định cho các hoạt động tư vấn thông qua đào tạo, tập huấn, diễn đàn, tọa đàm, thông qua các phương tiện truyền thông; tư vấn trực tiếp, tư vấn và dịch vụ thông qua thỏa thuận, hợp đồng; chi cho các hoạt động hợp tác quốc tế về khuyến nông; thuê chuyên gia trong và ngoài nước phục vụ hoạt động khuyến nông, đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông; mua bản quyền tác giả, công nghệ mới phù hợp để chuyển giao gắn với chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chi mua sắm, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị phục vụ cho hoạt động khuyến nông,..

Nguồn kinh phí thực hiện hoạt động khuyến nông gồm: ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí cho các hoạt động khuyến nông địa phương và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp do UBND các cấp quản lý, tổ chức thực hiện; nguồn tài trợ và đóng góp hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn kinh phí lồng ghép với các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu và các Chương trình, dự án khác để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của khuyến nông./.

Phòng Tổng hợp

Số lượt xem: 68

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Thanh Nhã, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3922259 - (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn